Avskjed med og innsettelse av sogneprest i St. Olav menighet

 Se også:

Den 1. august 2009 overtar p. Arne Kirsebom SS.CC. som sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo, etter p. Frode Eikenes, som fra samme dato tiltrer som sogneprest i Kristiansand.

St. Olav menighet tar avskjed med p. Eikenes i høymessen med etterfølgende kirkekaffe den 26. juli kl. 11.00.

P. Kirsebom innsettes som sogneprest av biskop Bernt Eidsvig av Oslo under høymessen den 9. august kl. 11.00.

HJERTELIG VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. juli 2009)

av Webmaster publisert 24.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04