Volden fortsetter

Fra protestene i Huong Phuong

Mange katolikker i kystbyen Dong Hoi har nå flyktet fra sine hjem da de frykter for egen sikkerhet. I følge rapporter ønsker lokale myndigheter å opprette en "katolikk-fri sone" i området.

Politi og sivile gjenger har stoppet folk som bærer katolske symboler på gaten, og banket de opp. I følge f. An Dang har de lokale myndighetene i Dong Hoi ikke lagt skjul på sine hensikter om å forandre byen til en "katolikk-fri" sone, slik det er blitt gjort i Son La og flere andre byer i landet. Offisielt benekter myndighetene eksistensen av katolikker, på tross av tusentalls troende i området.

Uroen i bispedømmet Vinh startet den 20. juli utenfor kirken Tam Toa, som i 1996 ble konfiskert av myndighetene. Katolske aktivister - som i lang tid har krevd tilbakelevering av den historisk viktige kirken - reiste et kors og et alter utenfor kirken. Politiet svarte med tåregass, gummikuler og batonger for å spre folkemengden. Tilstanden er fremdeles kritisk for den ene av to prester som ble utsatt for grov vold. Lokale myndigheter har samtidig besluttet å tiltale syv katolikker for å ha satt opp midlertidige telt til bruk som kirkebygg.

Hundrevis av katolske familier skal nå ha flyktet fra byen og søkt tilflukt i Ha Tinh og Nghe An, i bispedømmet Vinh.

F. Anthony Pham Dinh Phung, pressesekretær til biskopen av Vinh, oppfordret tirsdag de lokale myndigheter til å vise selvbeherskelse og handle innenfor lovens rammer. På tross av at situasjonen i Dong Hoi nå er ute av kontroll, sier f. An Dang at myndighetene ennå ikke har satt i gang tiltak for å stoppe de uprovoserte angrepene på ubevæpnede katolikker.

"På toppen av det hele så fortsetter statlige medier å oppfordre til strenge straffer mot katolikker i Tam Toa ved å publisere artikler som er usanne, ærekrenkende og anstifter hat mellom katolikker og ikke-katolikker", forteller f. An Dang.

Vietnams mer enn 600 nyhetsbyråer er alle statlig kontrollert, mens Den katolske kirke og andre religiøse trossamfunn ikke er representert med egne byråer. Befolkningen må derfor ty til internett for uavhengige nyhetskilder, men tilgangen er begrenset grunnet myndighetenes brannmurer og kontroll med nettet.

Samtidig fortsetter protestene i bispedømmet Vinh å mobilisere tusenvis av katolikker. Solidariske våkenetter med lystenning har blitt avholdt i mange byer, de største i Hanoi og Ho Chi Minh City (Saigon).

"Disse arrangementene har vært en kilde til stor oppmuntring og støtte for det ensomme bispedømmet i denne tiden fylt av lidelse og fortvilelse", avslutter f. An Dang.

En vietnamesisk delegasjon ledet av landets president ventes å besøke Vatikanet i november.

CNA - Catholic News Agency (30. juli 2009)

av Webmaster publisert 31.07.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04