Konsentrasjonsleirene et resultat av at mennesket glemte Gud

I forbindelse med søndagens Angelus-bønn ved Castel Gandolfo mintes Pave Benedikt XVI de helgener som Kirken feirer de neste ukene. Den hellige Edith Stein, Den hellige Maximilian Kolbe, Den hellige Pontian og Den hellige St. Laurentius, er vitner om den "kristne humanisme", som skiller seg sterkt fra den "ateistiske humanisme".

"For noen fantastiske forbilder på hellighet som Kirken gir oss! Disse hellige vitner om den kjærligheten som elsker til det siste, og overser det onde som påføres dem, og bekjemper det med det gode", reflekterte Benedikt.

"Fra disse kan vi, og spesielt prester, lære det evangeliske heltemot som inspirerer oss til å uten frykt, gi vårt liv for sjelenes frelse. Kjærligheten beseirer døden!".

Denne uken feires minnedagene for Den hellige Edith Stein, og Den hellige Maximilian Kolbe, som begge døde i konsentrasjonsleiren Auschwitz.

"Nazi-konsentrasjonsleirene kan, som enhver dødsleir, tolkes som et ekstremt symbol på det onde, og på det helvetet som kommer til jorden når mennesket glemmer Gud, og erstatter og river til seg retten til å avgjøre hva som er godt og ondt, til å gi liv og ta liv."

"Dessverre er dette fenomenet ikke kun begrenset til slike dødsleirer. Den er i stedet kulminasjonen av en omfattende og utstrakt realitet med ofte uklare grenselinjer".

"På den ene siden er det filosofier og ideologier, men også i økende grad måter å tenke og handle på, som forherliger menneskets frihet som det eneste prinsipp, som et alternativ til Gud, og på denne måten forvandler mennesket til en slags Gud, hvis` levemåte er av en egenrådig natur. På den annen side ser vi helgenene, som med sin praktisering av kjærlighetens evangelium, gir håpet mening og viser oss Guds kjærlighets sanne ansikt, og på samme tid menneskets sanne ansikt, skapt som det er i Guds bilde".

"Kjære brødre og søstre, la oss be til Jomfru Maria om å hjelpe oss alle, spesielt alle prester, til å være hellige slik som disse heltemodige trosvitner, og om hengivenhet til og med til martyriet. Dette er den eneste måten å sørge for en troverdig og omfattende respons til de menneskelige og spirituelle spørsmål som ligger bak den dype krisen i dagens verden: kjærlighet i sannhet".

CNA - Catholic News Agency (10. august 2009)

av Webmaster publisert 10.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05