Ansettelser St. Eystein skole

 Se også:

Høsten 2009 er det flere nyansettelser ved St. Eystein katolske skole i Bodø. Monica Kolstad er ansett i 60 % på ungdomstrinnet og 40 % vikariat høstsemesteret på mellomtrinnet. Hedi Margrethe Fagervik er ansatt i 60 % vikariat høstsemesteret på mellomtrinnet. Stine Martinsen er ansatt som miljøterapeut og tiltrer 1.oktober.

Tanja Nilsen som har vært vikar fra januar, har fra høstsemesteret 100 % fast stilling på mellomtrinnet. Anne-Torill Forsmo starter som avdelingsleder på ungdomstrinnet. Fra august har skolen også en lærling i barne- og ungdomsarbeid, nemlig Birgit E. Knutsen.

Melding fra St. Eystein skole/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. august 2009)

av Webmaster publisert 11.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05