En gledens dag på Lunden

 Se også:

Fredag 14. august, vigilien for Marias opptagelse i Himmelen, avla sr. Maria-Elisabeth av Eukaristien OP sine høytidelige løfter i Lunden kloster. Løfteavleggelsen fant sted i en messe presidert av biskop Bernt Eidsvig i klosterets kapell. I dominikanerordenen avlegger man løfte om lydighet, som innbefatter de andre evangeliske råd om kyskhet og fattigdom. Løftet avlegges i priorinnens hender, i dette tilfellet sr. Anne-Lise Strøm, og søsteren lover lydighet mot Gud, jomfru Maria, den hellige Dominikus, magisteren i Prekebrødrenes Orden og klosterets priorinne og hennes etterfølgere, inntil døden.

Dette var en stor festdag, ikke bare for sr. Maria-Elisabeth og søstrene på Lunden, men for hele den dominikanske familie. Brødre fra St. Dominikus, søstre fra Katarinahjemmet og Mariaklosteret i Bodø, samt legdominikanerne var møtt tallrike frem i tillegg til ordensmedlemmer fra utlandet. Sr. Maria-Elisabeths foreldre og øvrig familie var kommet fra Syd-Tyrol og bidro med sang under messen.

Prester, prestestudenter og ordensfolk fra andre kommuniteter i Norge fylte også godt opp i koret og kirkerommet. Kapellet på Lunden har begrenset med plass; heldigvis hadde søstrene organisert video-overføring av messen til et stort telt på gårdsplassen foran kapellet, noe som sikret plass til alle fremmøtte.

Etter seremonien var det klart for mottagelse med servering inne i klosteret, og de fleste benyttet anledning til å besøke den vakre klosterhagen. En vokalgruppe fra St. Dominikus bidro med musikalsk krydder der.

Det er 12 år siden det sist ble feiret evige løfter på Lunden.

Se også intervju med sr. Maria-Elisabeth i Broen nummer 3-09 og Lundens hjemmesider. Se også en bildekarusell og video-opptak fra messen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. august 2009)

av Webmaster publisert 18.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04