Søster Hedvig avla evige løfter

Sr. Hedvig Sophie av Kristus Kongen og Marias uplettede unnfangelse

 Se også:

Sr. Hedvig Sofie av Kristus kongen og Marias uplettede unnfangelse OCD, avla sine høytidelige (evige) ordensløfter lørdag 29. august i klosterkirken i Karmel "Totus Tuus" i Tromsø.

Løftene ble avlagt under en høymesse hvor biskop Berislav Grgic av Tromsø var hovedcelebrant. Karmelittordenen var representert ved den polske provinsialen, p. Roman Hernoga OCD og p. Juliusz Wiewióra OCD. Prester, ordensfolk, familie og venner fra Sør- og Nord-Norge var også møtt opp til den store feiringen.

Løftene ble avlagt i hendene til klosterets priorinne, sr. Electa av Jesus.

En fest for hele Kirken.

Lørdagens løfteavleggelse var en stor begivenhet, ikke bare i sr. Hedvigs liv, men også for kommuniteten og Kirken i Nord-Norge. I sin preken berørte biskopen ulike sider ved klosterlivet:

"Mange stiller spørsmål om det å trekke seg tilbake fra verden kan forsvares når det er så mange uløste oppgaver i verden. Den stedfortredende bønnen, den stedfortredende lidelsen, ja også den stedfortredende gleden, er kristendommens hjerte. Kristus ble korsfestet for oss. Jesus hadde ingen privat eksistens, alt han gjorde, gjorde han for andre. Når han bad, bad han for andre, når han takket, takket han for andre, da han døde, døde han for andre, da han stod opp, stod han opp for andre. Slik må det også være for de som vil følge Jesus".

Biskopen tok så opp hvordan klosterløftene lydighet, kyskhet og fattigdom, hjelper den enkelte til en radikal Kristusetterfølgelse, og hvordan de beriker og bidrar til hele Kirkens liv og sendelse.

Etter messen var alle invitert til kirkekaffe innenfor klausuren i klosteret hvor man også kunne gratulere sr. Hedvig og hennes medsøstre. Samtidig var det mange som benyttet anledningen til å vandre rundt i den nydelige klosterhagen som man til vanlig bare kan skimte gjennom gjerdet. Karmel kloster er et kontemplativt kloster med pavelig klausur, så det er kun ved spesielle anledninger at dette er mulig.

Klosteret har nå 12 søstre med evige løfter, samt én med timelige løfter.

www.katolsk.no gratulerer! Se en bildekarusell fra begivenheten.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. september 2009)

av Webmaster publisert 04.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05