Vil du være norsklærer i St. Olav menighet?

Det er mange som har fulgt og vist interesse for St. Olav menighet i Oslos norskkurs på torsdager. Vi håper å kunne tilby kurset også i år, men vi har nå en prekær mangel på lærere som vil gjøre en frivillig innsats. Med andre ord:

Hvem kan tenke seg å være med på å hjelpe våre nye medborgere til å lære seg grunnleggende norsk?

Er du interessert, kontakt St. Olav domkirkes menighet på tlf. 22 98 21 65 eller sr. Marie-Kristin Riosianu på tlf. 915 74 685.

Vennlig hilsen

St. Olav menighet

v / sr. Marie-Kristin Riosianu

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. september 2009)

av Webmaster publisert 09.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05