Redd St. Sunniva skole - still på demonstrasjon fredag kl. 10.00

Fredag den 11. september kl. 10.00 arrangerer foreldrene ved katolske St. Sunniva skole i Oslo demonstrasjon for skolens fremtid. Demonstrasjonen, hvor elever, lærere, foreldre og andre av skolens støttespillere inviteres til å delta, starter ved regjeringsbygget, hvor det holdes og overrekkes appeller. Deretter går opptoget videre til Stortinget, hvor nye appeller overrekkes politikere med bønn om hjelp til å reise kapital for å renovere skolen etter bydelsoverlegens krav og forskrifter. Uten renovering av bygget kan statsstøtten trekkes tilbake - noe som vil få store konsekvenser for skolens over 500 elever. Møt opp og støtt den anerkjente skolens kamp for fremtiden!

St. Sunniva skole, som i 140 år ble drevet av St. Josephsøstrene, holder til i en eldre bygning i Akersveien, Oslo. Bydelsoverlegen har i vår slått fast at bygningen, som i 2005 ble overtatt av Oslo katolske bispedømme, ikke lenger holder forskriftsmessig stand. Etter en kostnadsanalyse av omkostninger ved en rehabilitering, er det klart at skolen ikke makter å betjene et lån på de 58 millioner som er stipulerte utgifter. Oslo katolske bispedømme har heller ikke økonomi til å bære denne regningen. Skolestyret har sammen med rektor arbeidet intensivt med å finne mulige løsninger, men mandag den 7. september måtte skolestyret gjøre vedtak om at det høsten 2010 ikke tas opp nye elever i 1. og 8. klasse. Det betyr altså at elever på siste barnetrinn ikke får tilbud om plass på ungdomsskolen neste skoleår. Skolestyret vedtok også å opprette en stilling som prosjektleder som skal koordinere arbeidet for å reise kapital, planlegge og følge opp rehabiliteringsarbeidet osv. Skolens engasjerte foreldreutvalg mobiliserer nå for å reise kapital for skolens fremtid, og et av mange tiltak blir altså demonstrasjonen fredag.

Rektor ved St. Sunniva, Geir Moen, måtte den 10. september sende ut den følgende triste meldingen til skolens foreldre, hvor han også informerer om bakgrunnen for situasjonen:

VIKTIG INFORMASJON OM VIDERE DRIFT AV SKOLEN

Som dere er tidligere informert om, avviker skolebygget på vesentlige områder - særlig luft, lys og universell tilgjengelighet - betydelig fra gjeldende lover og forskrifter. Som en følge av dette har altså Bydelsoverlegen trukket tilbake godkjenningen av skolebygget.

Det er en forutsetning for å motta statstilskudd til skoledriften, at skolen drives i godkjente lokaler. Skolestyret og huseier OKB har derfor bedt Rambøll Norge AS om å få en mulighetsskisse og kostnadsanalyse på en rehabilitering som vil være en minimumsløsning for å få bygget i godkjent stand. Kostnadene er blitt beregnet til 58 millioner kroner.

Skolen kan ikke dekke dette. Gjennom omdisponeringer/stillingsreduksjon og noe økt foreldrebetaling har skolen beregnet at vi kun kan betjene et lån på ca 25 millioner kroner. Resten - altså ca 33 millioner kroner - må skaffes på annen måte. Skolestyret har forespurt OKB om de kan bidra med disse midlene. OKB svarer dessverre at heller ikke de kan fremskaffe denne nødvendige kapitalen.

Sett mot denne bakgrunn fattet skolestyret ved St Sunniva skole mandag 7. september vedtak om redusert aktivitet ved skolen en periode. Dette må gjøres for å få en bedre tilpasning til den arealnormen Bydelsoverlegen foreskriver og bedre luften i klasserommene. Styret besluttet også å opprette en stilling som prosjektleder som skal planlegge, koordinere og gjennomføre rehabiliteringen og finne finansieringmuligheter for dette arbeidet. Stillingens mandat vil bli vedtatt på neste styremøte.

Rektor skylder å gjøre dere oppmerksom på at styrets FAU-representant, Karen Hostens, stemte mot forslaget om redusert aktivitet en periode, men for forslaget om å opprette stilling som prosjektleder.

Vedtaket om redusert aktivitet betyr at de som i dag går på trinn 7, ikke vil få tilbud om å begynne på ungdomstrinn ved St Sunniva skole. Elever som skal begynne i 1. klasse høsten 2010, vil måtte begynne på en annen skole enn St Sunniva.

Dette kan synes brutalt og urettferdig. Imidlertid er det slik at dersom vi ikke foretar en aktivitetsreduksjon, men lar alt bli ved det gamle, er det en overhengende fare for at vi om kort eller noe lengre tid vil miste eller få avkortet statstilskuddet, og da vil alle - både elever og ansatte - få meget kort tid på å finne seg andre skoler. En slik kaotisk situasjon unngår styret når de bestemmer aktivitetsreduksjon og oppretter en prosjektlederstilling.

Nå må alle gode krefter arbeide sammen slik at vi kan få reist størst mulig kapital til en rehabilitering av skolebygget. Jo hurtigere den nødvendige kapitalen kan fremskaffes, desto hurtigere kan skolestyret vurdere aktivitetsomfanget. Skulle det utrolige skje, og kapitalen være på plass allerede i løpet av vinteren 2009/10, vil det til og med kunne være mulig å revurdere det vedtaket styret fattet i går. Håpet er det siste som dør!

Lærerne er innstilt på å bli på skolen. Ingen har tenkt å flykte herfra! Alle skal stå på så lenge det trengs. Lærerne står faktisk godt samlet bak styrets beslutning om å iverksette en nedtrapping.

Nå er tiden kommet til å tenke kreativt og til å bruke alle de kanaler som brukes kan. Foreldre, skolestyre, venner av skolen og alle ansatte får slå sine krefter sammen. Da er det utrolig hva vi kan få til! Rektor håper en prosjektleder kan komme på plass hurtig!

Det kommer til å bli tatt flere initiativ den nærmeste tiden. Dere vil bli holdt godt orientert. Se hyppig på hjemmesiden vår og på Fronter. Der vil vi prøve å informere så godt vi kan. Ved behov vil det også bli kalt inn til foreldremøter. Rektor vil samarbeide nært med FAU-styret i den videre prosessen.

Vi har ikke lov å gi opp! Vi ligger kanskje under 0-2 ved pause, men vi har absolutt ikke tapt kampen!!!

Med hilsen

Geir Erik Moen

Rektor

LES OGSÅ:

Om katolske skoler i Norge og internasjonalt

Må få 150 millioner fra private for å redde Oslo-skole (Dagbladet)

Mener regjeringen må bla opp for å redde St. Sunniva (Dagbladet)

Her kan 100 skoleplasser forsvinne etter valget (Dagbladet)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. september 2009)

av Webmaster publisert 10.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05