Gi din gave til St. Sunniva skoles rehabiliteringsfond!

  

Fra demonstrasjonen den 11. september

St. Sunniva skole har ikke lenger bygninger som tilfredsstiller dagens krav til ventilasjon, adgang for funksjonshemmede og lys. Dette er bydelsoverlegens konklusjon etter å ha inspisert lokalene. Godkjente bygninger er nødvendig for å beholde skolen som "privat skole med rett til statstilskudd".

Skolen har fått utarbeidet en plan for rehabilitering av skolen som i møtekommer bydelsoverlegens krav. En iverksettelse av denne planen vil beløpe seg til minimum kr. 58.000.000,-.

Hverken skolen eller dens eier har økonomisk ryggrad til å dekke et slikt beløp eller å håndtere et så stort lån. Det mangler minimum kr. 33.000.000,- i frisk kapital.

Skolen har derfor varslet at elever som i dag går i 7. klasse, og som normalt ville begynt på ungdomsskoletrinnet 8.klasse, ikke vil bli tatt inn. Skolen vil heller ikke ta inn nye 1. klasser høsten 2010. Disse vedtakene kan reverseres dersom den økonomiske situasjonen blir en annen.

Dersom ikke frisk kapital blir reist, vil skolen se seg nødt til å nedbygge driften ytterligere.

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker at St.Sunniva skole skal fortsette sin drift om å bidra økonomisk, små og store gaver er velkomne.

Etter skattelovens §6-50 vil gaver til St. Sunniva skole redusere skatten med 28% av gavens verdi, inntil kr. 12.000,- .

Gaver kan settes inn på konto nr. 3000.15.11110, eller gis elektronisk.

Viktig: I meldingsfeltet på giroen eller i feltet "melding til mottaker" i nettbanken må følgende opplysninger stå:

Rehabiliteringsfond for St.Sunniva skole

Fullt navn på betaler

Betalers fødselsnummer

De to siste opplysningene er nødvendige dersom giveren ønsker beløpet trukket av på skatten.

Dersom man ikke ønsker å oppgi fødselsnummeret på denne måten, men allikevel ønsker beløpet trukket av på skatten, kan man ringe Oslo katolske bispedømmes administrasjon av gaver, tlf. 23 21 95 10, og be om å få et kidnummer i stedet. Det samme kidnummeret vil da kunne benyttes ved eventuelt flere gaver.

For betalinger fra utlandet:

IBAN: NO9430001511110

Swift code: PLUSNO22

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. september 2009)

av Webmaster publisert 20.09.2009, sist endret 11.12.2018 - 09:39