Lansering av heftet "Hva er Kirken?" - økumeniske tekster

Velkommen til lansering av heftet "Hva er Kirken?" - økumeniske tekster om hva det er å være Kirke

Når: Tirsdag 22. september kl 12.30 til 15.00

Hvor: Auditorium 2 på Menighetsfakultetet

Hva: Norges Kristne Råd (NKR) og Norsk teologisk samtaleforum (NTSF), inviterer til lansering av et økumenisk dokument om vår forståelse av hva det er å være kirke:

Kirkens vesen og oppdrag - et steg på veien mot en fellesuttalelse. Et norsk økumenisk samtaledokument med utgangspunkt i Faith and Order Paper 198: The Nature and Mission of the Church. A stage on the Way to a Common Statement.

Dokumentet er trykket i et hefte sammen med teksten " - vil jeg bygge min kirke" Om kirkeforståelser i NKR.

Heftet har fått tittelen "Hva er kirken?".

Program

- Velkommen og introduksjon v/gen.sekr. Ørnulf Steen

- Presentasjon av de to dokumentene v/førsteamanuensis Roar G. Fotland, leder av NTSF

- Responser ved p. Arnfinn Haram, Professor Harald Hegstad, en representant for Pinsebevegelsen eller Baptistsamfunnet

- Kaffepause

- Samtale i plenum

Bakgrunnen for de to tekstene:

Kirkenes Verdensråds kommisjon "Faith and Order" har gjennom mange år arbeidet med kirkeforståelse. Ett av resultatene av dette arbeidet har vært dokumentet "The Nature and Mission of the Church". NTSF har gjennom de to siste årene arbeidet med å gi et svar til dette dokumentet. Arbeidet er nå ferdigstilt i form av det norske økumeniske samtaledokumentet som vil bli presentert.

Dokumentet er et bidrag inn i en bredt anlagt økumenisk prosess, og vil på linje med bidrag fra andre kirkelige sammenhenger være med å påvirke det videre arbeidet med kirkeforståelse i "Faith and Order".

Etter sammenslåingen av Frikirkerådet og det gamle Norges Kristne Råd ønsket styret at det skulle arbeides med kirkeforståelser i NKR. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av personer fra ortodoks, katolsk, pentekostal, metodistisk og luthersk tradisjon. De fem har levert teksten "... vil jeg bygge min kirke" (Matt 16,18) Om kirkeforståelser i Norges kristne Råd.

Teksten gir også en meget kortfattet presentasjon av hvert enkelt medlemssamfunn i NKR.

Målgruppen for dokumentet er menigheter i kirker i Norge.

Velkommen til lansering av to viktige økumeniske tekster om hvordan vi forstår hva det er å være kirke.

NKR og NTSF

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. september 2009)

av Webmaster publisert 21.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05