Særkollekt til flomofre på Filippinene

 Se også:

Kjære troende,

Som dere alle er kjent med, er befolkningen på Filippinene rammet av en flomkatastrofe. De trenger vår forbønn og vår hjelp.

Caritas Filippinene og de katolske bispedømmer gjør alt de kan for de rammede, og det er vårt ansvar å hjelpe dem. Caritas Norge formidler hjelpen fra katolikker i Norge.

Alle menigheter i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift tar i søndagsmessene den 3. og 4. oktober opp særkollekt ved utgangen, til inntekt for flomofrene (kollekten ved offertoriet gjennomføres som vanlig). Menighetene videresender gaven til Caritas Norge, som igjen sender de innsamlede midler til Caritas Filippinene.

La oss gi en generøs og solidarisk håndsrekning til våre lidende brødre og søstre på Filippinene.

+ Bernt Eidsvig

Biskop i Oslo katolske bispedømme og Apostolisk administrator i Trondheim stift

Caritas Norges generalsekretær har ordet:

Innsamling for flomrammede på Filippinene

Filippinenes hovedstad Manila og områdene omkring opplever den verste flommen på mer enn førti år. Dette er følgene av en tyfon som rammet landet lørdag 26. september. Foreløpige tall tyder på at rundt 250 mennesker er omkommet, mens mer enn 380.000 er hjemløse etter uværet. Mange av disse bor nå i evakueringssentre som er blitt opprettet i 150 kirker og 100 katolske skoler, og får hjelp av Caritas Manilas 5000 frivillige. 80 % av hovedstaden ble liggende under vann. I alt regner man med at minst 450.000 mennesker på en eller annen måte er berørt.

Etter at tyfonen rammet Filippinene lørdag 26. september, var Caritas Filippinene så å si umiddelbart i gang med nødhjelpsarbeidet. Det distribueres ris og nødhjelpsartikler (telt, kokeutstyr, hygieneartikler) i de verst rammede områdene. I første omgang tar Caritas Filippinene sikte på å kunne hjelpe 10.000 berørte familier.

Utgangskollekt og eventuelt andre midler som samles inn i de katolske menighetene i forbindelse med flomkatastrofen, formidles via Caritas Norge til Caritas Filippinene (NASSA - Caritas Philippines). Caritas Norge har hatt et nært samarbeid med Caritas Filippinene siden 1981 og kjenner organisasjonen godt. Pengene overføres så snart som mulig til Caritas' gavekonto 8200.01.93433, merket "Flom Filippinene". Man kan også gi sin gave online.

Takk for deres solidaritet!

Med vennlig hilsen

Caritas Norge

Kari Mette Eidem

Generalsekretær

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. september 2009)

av Webmaster publisert 30.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05