Søndagskollekt til flomofrene på Filippinene i Tromsø stift

 Se også:

Til menighetene i Tromsø stift

Dekret

Særkollekt

Flomrammede på Filippinene

Som kjent er befolkningen på Filippinene rammet av en flomkatastrofe. De trenger vår forbønn og vår hjelp.

Caritas Norges generalsekretær, Kari-Mette Eidem, har meddelt:

«Filippinenes hovedstad Manila og områdene omkring opplever den verste flommen på mer enn førti år. Dette er følgene av en tyfon som rammet landet lørdag 26. september. Foreløpige tall tyder på at rundt 250 mennesker er omkommet, mens mer enn 380.000 er hjemløse etter uværet. Mange av disse bor nå i evakueringssentre, som er blitt opprettet i 150 kirker og 100 katolske skoler, og får hjelp av Caritas Manilas 5000 frivillige. 80 % av hovedstaden ble liggende under vann. I alt regner man med at minst 450.000 mennesker på en eller annen måte er berørt.

Etter at tyfonen rammet Filippinene lørdag 26. september, var Caritas Filippinene så å si umiddelbart i gang med nødhjelpsarbeidet. Det distribueres ris og nødhjelpsartikler (telt, kokeutstyr, hygieneartikler) i de verst rammede områdene. I første omgang tar Caritas Filippinene sikte på å kunne hjelpe 10.000 berørte familier.»

Caritas Filippinene og de katolske bispedømmer gjør alt de kan for de rammede, og det er vårt ansvar å hjelpe dem. Caritas Norge <http://www.caritas.no/> formidler hjelpen fra katolikker i Norge.

Iht. CIC, kan. 1266, påbyr jeg at det ved alle søndagsmesser i stiftet 3. og 4. oktober 2009 tas opp en særkollekt for de flomrammede på Filippinene. Den enkelte menighet mv. bestemmer selv om kollekten skal tas opp som vanlig innsamling av offergavene, eller om en egen kollekt skal tas opp ved utgangen.

De innsamlede midler merkes «Flom Filippinene» og sendes snarest direkte til:

Caritas Norge

Postboks 5254 Majorstua

0303 Oslo

Kto.: 8200.01.93433

Caritas Norge vil videreformidle kollektene til Caritas Filippinene.

I biskopens fravær anbefaler jeg kollekten på det sterkeste. La oss gi en generøs og solidarisk håndsrekning til våre lidende brødre og søstre på Filippinene.

Tromsø, 1. oktober 2009

P. Miroslaw Ksiazek MSF, generalvikar

Ågot Kermit, kansellist

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. oktober 2009)

av Webmaster publisert 02.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05