Msgr. Torbjørn Olsen tatt i ed som økonom

Edsavleggelsen

 Se også:

Msgr. Torbjørn Olsen ble under høymessen i Vår Frue kirke i Tromsø den 1. november, tatt i ed som økonom i Tromsø stift. Messen ble celebrert av biskop Berislav Grgic.

Eden lød som følger:

"Jeg, Torbjørn Olsen, utnevnt til økonom i Tromsø stift, lover å fylle mitt oppdrag i stiftets sentraladministrasjon og forvalte stiftets verdier godt og med troskap. - Så sant hjelpe meg Gud og Guds hel­lige Evangelium som jeg berører med mine fingrer!"

Det var ved et dekret av den 15. oktober 2009 at biskop Grgic utnevnte msgr. Olsen til økonom i sitt stift. Msgr. Olsen tjenestegjorde som bispedømmeadministrator fra 9. november 2006 - 29. mars 2009, da bispestolen var vakant etter biskop Gerhard Goebels død 4. november 2006.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. november 2009)

av Webmaster publisert 06.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05