P. Arne Marco Kirsebom utnevnt til superior for picpuspatrene i Norge

Picpuspatrene - Kongregasjon av Jesu og Marias helligste hjerter

Provinsialrådet i den polske provins av picpuspatrene har med virkning fra den 1. november 2009 utnevnt p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. til superior for picpuspatrene i Norge. Ved det samme dekretet opprettes en kommunitet av picpuspatre på Hønefoss, hvor p. Pawel Wiech, p. Wojciech Kotowski og p. Arne Marco Kirsebom skal ha tilknytning. P. Kirsebom skal imidlertid fremdeles ha sitt bosted i Oslo, da han tjenestegjør som generalvikar i OKB og sogneprest i St. Olav menighet. Kommunitetsdannelsen får heller ingen konsekvenser for p. Wiechs eller p. Kotowskis nåværende pastorale tjeneste i menighet eller polsk nasjonalsjelesorg.

Det er i dag syv picpuspatre i Norge:

Biskop emeritus Gerhard Schwenzer (Oslo), p. Arne M. Kirsebom (Oslo/Hønefoss), p. Olav Müller (Trondheim), p. Gerard Filak (Lillestrøm), p. Janusz Fura (Drammen), p. Wojciech Kotowski (Hønefoss/Oslo) og p. Pawel Piotr Wiech (Hønefoss/Oslo).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. november 2009)

av Webmaster publisert 06.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05