Den apostoliske konstitusjonen "Anglicanorum coetibus" offentliggjort

 Se også:

Mandag den 9. november 2009 offentliggjorde Vatikanet den apostoliske konstitusjonen Anglicanorum coetibus, som åpner for at anglikanske biskoper, prester og legfolk kan oppnå full kommunion med Den katolske kirke, og samtidig får beholde særskilte anglikanske skikker og liturgi som er i samsvar med katolsk tradisjon.

Mens man tidligere måtte sørge for individuelle ordninger ved konvertering, åpnes det nå for kollektive ordninger i form av Personalordinariater, det vil si at hele menigheter og bispedømmer i fellesskap kan konvertere til Den katolske tro.

Samtidig offentliggjør troskongregasjonen et regelverk ("Complementary Norms") som går i detalj på hvordan den apostoliske konstitusjonen skal implementeres.

Troskongregasjonens prefekt, kardinal William Joseph Levada, sier i en pressemelding at selv om Anglicanorum coetibus i en viss forstand åpner for gifte prester betyr ikke dette at Kirkens syn på sølibatet er endret. Det 2. Vatikankonsil slo fast at sølibatet er et tegn på det nye liv som Kirkens tjener er vigslet til å tjene; tar man det på seg av lett hjerte, forkynner det klart om Guds rike (se Den katolske kirkes katekisme, nr 1579).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); o: mt (9. november 2009)

av Webmaster publisert 28.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 16:05