Norsk Katolsk Bisperåd etablerer tre kommisjoner

 

Ved sitt møte i Oslo 20. august 2009 besluttet Norsk Katolsk Bisperåd å etablere tre kommisjoner for å bistå bisperådet og Kirken i Norge som helhet. Ved sitt møte i Roma 14. november ble forslag på medlemmer drøftet og kommisjonenes arbeidsform og mandat diskutert.

Hver kommisjon har en formann/leder som er ansvarlig overfor bisperådet, skal koordinere kommisjonens arbeid i tråd med det konkrete mandat som er godkjent av bisperådet og stå for kontakten mellom kommisjonen og bisperådet. Alle bisperådets medlemmer og dets sekretær har møte- og talerett i alle tre kommisjonene.

1) Liturgikommisjonen skal «koordinere arbeidet med nye liturgiske bøker på norsk og revisjonen av de eksisterende liturgiske bøker, samt rådgi og assistere Bisperådet, stiftene, menighetene og klostrene i liturgiske spørsmål». Kommisjonen, som utnevnes for fem år, 15. januar 2010 til 14. januar 2015, består av:

Formann: biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg.; vise-formann: msgr. Torbjørn Olsen; sekretariat: p. Ragnar Leer-Salvesen og Ole Martin Stamnestrø; medlemmer: p. Miroslaw Ksiazek MSF, Kristin Heffermehl, Sigurd Hareide, Arne Berggren, p. Arnfinn Haram, p. Frode Eikenes, p. Johannes Hung, Ulf Schanke.

2) Religionspolitisk kommisjon skal «følge den politiske og samfunnsmessige utviklingen hva angår religionspolitiske spørsmål og rådgi biskopene i disse og lignende spørsmål, samt bistå, ved biskopenes veiledning, utarbeidelsen av stiftenes svar på alle typer statlige høringer og uttalelser». Kommisjonen, som utnevnes for tre år, 15. januar 2010 til 14. januar 2013, består av:

Leder: Andreas Dingstad; ex officio: Kirkens representant i Norges Kristne Råds religionspolitiske utvalg (msgr. Torbjørn Olsen); medlemmer: Håkon Bleken, sr. Else-Britt Nilsen, Marta Bivand Erdal, May-Lisbeth Myrhaug, Egil Mogstad, p. Gunther Jäger, Edwin Sammut.

3) Olsokkommisjonen skal «planlegge og arrangere den nasjonale feiringen av Olsok i Trondheim og Stiklestad rundt 29. juli og generelt støtte opp om olavsfromheten i Norge». Kommisjonen, som utnevnes for tre år, 15. januar 2010 til 14. januar 2013, består av:

Biskop Berislav Grgic; leder: Unn Madsø; ex officio: sognepresten i Levanger (p. Marcelin Rediu); sognepresten i Trondheim (p. Dominic Nguyen Van Thanh); priorinnen på Tiller (sr. Patrizia Telese O.SS.S.); medlemmer: sr. Anne Bente Hadland, Egil Mogstad, Tao Nguyen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. januar 2010)

av Webmaster publisert 07.01.2010, sist endret 20.04.2011 - 12:29