Msgr. Lucjan Skolik utnevnt til generalvikar

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har med virkning fra den 15. februar 2010 utnevnt msgr. Lucjan Skolik til generalvikar i Oslo katolske bispedømme - med tilslutning fra msgr. Skoliks biskop Kazimierz Ryczan av Kielce, Polen.

Nåværende generalvikar p. Arne Marco Kirsebom, som fra 1. august 2009 også er sogneprest i St. Olav domkirkes menighet, er bedt om og har takket ja til å fortsette parallelt som generalvikar frem til 1. søndag i advent dette år.

Msgr. Skolik behersker polsk, tysk, italiensk og fransk. Det første året som generalvikar vil han motta daglig norskundervisning.

Biografi

Msgr. Lucjan Skolik

P. Lucjan Skolik er inkardinert i bispedømmet Kielce, Polen. Han er født den 19. mai 1949 i Piekary Sl.

Sine første studieår tilbrakte Skolik ved erkebispedømmet Katowices seminar. Siden studerte han ved det katolske universitet i Lublin (master i teologi) og ved bispedømmets seminar. I tillegg tok han et semester dogmatikk i Erfurt, Tyskland.

Skolik ble presteviet 18. desember 1982 av daværende biskop av Kielce, Stanislaw Szymeci. Etter ordinasjonen studerte han to år ved Det teologiske akademi i Warsawa (lisensiat i dogmatikk). P. Skolik virket som kapellan i to av bispedømmets menigheter, før han ble utnevnt til prefekt ved bispedømmets seminar - hvor han tjenestegjorde i syv år. Samtidig underviste han i dogmatikk ved det teologiske instituttet Det hellige kors i Kielce. Han har forfattet en mengde artikler om pastoraldogmatisk teologi. Fra 1993-1998 ledet p. Skolik bispedømmet Kielces pastorale avdeling.

Skolik har i to perioder, fra 1998-2008, tjenestegjort som assisterende generalsekretær for Den polske bispekonferanse. Han forberedte flere av dokumentene om tysk-polsk forsoning, som var et stort samarbeidsprosjekt mellom de to bispekonferanser. For dette arbeidet mottok han i år 2006 Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstkors av første klasse.

I år 2000 ble Skolik utnevnt til pavelig æreskapellan av pave Johannes Paul II. Pave Benedikt XVI forfremmet ham i 2007 til pavelig æresprelat.

Skolik ankom Norge høsten 2008 for et sabbatsår hos St. Elisabethsøstrene på Nordstrand. Siden 1. november 2009 har han også tjenestegjort som kapellan i St. Hallvard menighet, med særlig ansvar for polsk sjelesorg og dåps- og ekteskapskatekese.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. februar 2010)

av Webmaster publisert 10.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59