Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo kunngjør i sine meddelelser den 15. februar 2010 de følgende utnevnelser i Oslo katolske bispedømme:

Diakon Per Kværne utnevnes til sognediakon i St. Olav domkirkemenighet i Oslo fra 1. februar 2010.

P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc løses fra sin stilling som koordinator for innvandrersjelesorgen fra 10. februar 2010.

P. Pawel Wiech SS.CC. utnevnes til koordinator for innvandrersjelesorgen fra 10. februar 2010 i 50% stilling ut kalenderåret; han løses samtidig fra sine forpliktelser i den polske sjelesorg.

P. Janusz Zakrzewski utnevnes til kapellan i St. Hallvard kirke i 50% stilling og rektor for St. Elisabethsøstrene i 50% stilling fra 15. mars 2010.

P. Arne Marco Kirsebom SS.CC., p. Rolf Bowitz, diakon Henrik von Aachen, Øystein Lund, sr. Else-Britt Nilsen OP (koordinator) utnevnes til medlemmer av bispedømmets Kommisjon for det permanente diakonat fra 15. februar 2010 for en periode på fire år.

Frode Eidem, Winston Sebastian, Judy Guneriussen, sr. Josephine Hoa Thi Do, sr. Matta Kim Thanh Thi Hoang, Do Duy Huynh, Tran Moen, Nguyen Duy Van, do Phu Nen, Jacobe Do Phunen, Nam Van Nguyen, Duong Qang Thiet, Quoc Thong Nguyen, Pham Van Viet, Hoang Van Ngoc, June de Guzman, Romeo Talao, Agnes Larsen, sr. Therese Hien Hoang, sr. Maria Huong Dang, Arthur Estrada og Jossie Aarvik utnevnes til ektraordinære kommunionsutdelere i St. Magnus menighet på Lillestrøm fra 1. desember 2009, for en periode på tre år.

Marta B. Erdal, Stian Erdal, Ingrid Paluska, Lucy Mukuria, Kariuki Mukuria, Anette Kopperud og Jan Willem Kopperud utnevnes til ekstraordinære kommunionsutdeler i St. Hallvard menighet i Oslo fra 29. desember 2009, for en periode på tre år

Bente Heiseldal utnevnes til ekstraordinær kommunionsutdeler i St. Birgitta menighet i Fredrikstad fra 31. januar 2010, for en periode på tre år.

Henri Maatje utnevnes til kirkelig assistent i St. Birgitta menighet i Fredrikstad fra 31. januar 2010, for en periode på tre år.

Thomas Fraenkl gjenutnevnes som ekstraordinær kommunionsutdeler i Vår Frues menighet i Porsgrunn fra 31. januar 2010, for en periode på tre år.

Vo Du Voung og Lasse Lindblom utnevnes til kirkelige assistenter i Vår Frues menighet i Porsgrunn fra 31. januar 2010, for en periode på tre år.

G. F. Rieber Mohn, John Rein og Bjørn Øiulfstad utnevnes til medlemmer av styret i Biskop Grans minnefond fra 15. februar 2010, for en periode på fem år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. februar 2010)

av Webmaster publisert 11.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59