Opprettelse av Kommisjon for det permanente diakonat

 


Biskop Bernt Eidsvig av Oslo meddeler den 15. februar 2010 opprettelse av en ny kommisjon i Oslo katolske bispedømme:

I henhold til føringer fra Kongregasjonen for Katolsk Utdannelse i Vatikanet, etableres i bispedømmet Kommisjonen for det permanente diakonat fra 15. februar 2010.

Kommisjonen ledes av biskopen som formann ex officio.

Kommisjonen består av fem medlemmer i tillegg til biskopen. Av disse må det være en permanent diakon og to sogneprester. Et av medlemmene utnevnes til koordinator for kommisjonen og dens arbeid.

Kommisjonens mandat er å:

1) oppta nye kandidater til det permanente diakonat i bispedømmet;

2) utarbeide og administrere formasjonen og utdannelsen av permanente diakoner i bispedømmet, og foreta løpende vurderinger av kandidatene;

3) fremme for biskopen, i samråd med de råd, institusjoner o.l. i bispedømmet som biskopen gir denne oppgave, kandidatene for ordinasjonskandidaturet, beskikkelse som lektor og akolytt og diakonvielse etter gjennomført formasjon og studier;

4) lede arbeidet omkring det permanente diakonats plass og funksjon i bispedømmet.

av Webmaster publisert 16.02.2010, sist endret 13.11.2013 - 20:31