Biskopene med uttalelse før valget

Den katolske bispekonferansen i England og Wales har i forbindelse med det kommende valget og pavebesøket, publisert en uttalelse om noen av hovedpunktene innen katolsk sosiallære.

"Choosing the Common Good" - offentliggjort onsdag 3. mars - etablerer tre grunnleggende prinsipper: fellesskapets beste, ideen om en helhetlig menneskelig utvikling og higen etter samlende dyder.

I dokumentet heter det:

"Prinsippet om fellesskapets beste krever at hvert enkelt menneskes grunnleggende verdighet opprettholdes, siden våre liv ikke er en eiendom vi kan kaste bort, men en gave som må tas vare på", skriver biskopene.

"Når dette prinsippet settes til side, da har kalkulasjonen av fellesskapets beste blitt 'nullet ut'. Abortering av det ufødte liv og aktiv dødshjelp - også med samtykke - er en grunnleggende fornektelse av dette prinsipp, fordi begges vesen ekskluderer fra det menneskelige fellesskap, begge står i motsetning til det felles beste."

I det 11 sider lange dokumentet omtaler biskopene også fattigdomsspørsmål, innvandring, miljøvern og familie- og religionspolitikk.

New Publication: Choosing the Common Good

CWN, CBCEW; Andreas Dingstad (3. mars 2010)

av Webmaster publisert 05.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59