Messe på engelsk med p. John Chaloner

Tirsdag 16. mars kl. 18.00 feirer p. John Chaloner messe på engelsk i St. Olav domkirke, i anledning utnevnelsen som monsignore.

Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo, og biskop-prelat av Tromsø, Berislav Grgic, deltar begge i messen.

P. John har siden 2008 fungert som assisterende rettsvikar ved Tribunalet i Oslo katolske bispedømme.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. mars 2010)

av Webmaster publisert 09.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59