Katolsk-ortodoks temadag om hellighet og helgener

Plakat

Katolsk-ortodoks idéforum inviterer til temadag om

HELLIGHET OG HELGENER.

TID: Lørdag 24. april 2010 kl. 11.00-15.30

STED: Det teologiske menighetsfakultet, Gydas vei 4, Oslo

INNGANG: Kr. 50.-

PROGRAM:

Sanctity - the forgotten vision of the Christians today. Professor HDr. arkimandritt Gregorius D. Papathomas, Universitetet i Athen.

Var Hellige Olav en helgen? Magister Lars Roar Langslet.

Hellige Olav i Russland. Fader Olav Lerseth, Hellige Nikolai menighet.

Den hellige Blasius av Sebasteia - en økumenisk helgen. Professor emeritus Per Kværne, diakon i St. Olav domkirkemenighet

Hellige Anna av Novgorod - en nordisk ortodoks helgen. Stipendiat i kunsthistorie Caroline Serch-Hansen, Universitetet i Bergen.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE!

Per Kværne, Else-Britt Nilsen, Torstein Tollefsen, Vasiliki Gemou-Engesæth, May-Lisbeth Myrhaug, Lillian Christin Ulveland

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. mars 2010)

av Webmaster publisert 11.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59