Mariaholm:kjøkkenoppussing ferdig

En del av kjøkkenet etter oppussingen

Oslo katolske bispedømmes eget leir- og møtested, Mariaholm utenfor Spydeberg i Østfold, har en tid vært steng på grunn av oppussing av kjøkkenet. Denne er nå ferdig, og Mariaholm er i vanlig drift igjen. Mariaholms storkjøkken har fått fliser på veggene, nye skap og nytt gulvbelegg. Det er også foretatt noen mindre justeringer. Alt i alt innebærer endringene at kjøkkenet blir mer funksjonelt og at det blir lettere å overholde kravene til hygiene. Det er Oslo katolske bispedømmes egne håndverkere som har stått for arbeidet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. mars 2010)

av Webmaster publisert 11.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59