Psykiater og teolog: ikke bagatelliser problemene

Dr. Manfred Lütz. Foto: Wikimedia commons

 Se også:

Den italienske avisen Il Foglio intervjuer torsdag den tyske teolog og psykiater dr. Manfred Lütz om overgrepssakene i Kirken.

Lütz er direktør for Kölns psykiatriske sykehus "Alexianer". Tyskeren sitter blant annet i Det pavelige råd for legfolket, Det pavelige akademi for Livet, og fungerer også som rådgiver for Kongregasjonen for Kleresiet, og regnes som ekspert på overgrepsproblematikk.

Lütz oppfordrer til årvåkenhet og ikke å underkjenne overgrepsproblemene. Seksuelle overgrep utført av Kirkens prester og ordensfolk er en særskilt alvorlig forbrytelse og må derfor frem i lyset, ikke gjemmes bort, sier psykiateren.

Presters faderlige rolle ovenfor barn gir overgrepene en overbygning av noe incestiøst. Sakene må behandles med delikat varsomhet og ikke overdramatiseres, siden dette ofte ikke hjelper offeret sett i lys av at mange ofte har et særs ambivalent følelsesmessig forhold til overgriperen, sier Manfred Lütz.

Et generelt samfunnsproblem

I følge Lütz er alle samfunnsinstitusjoner og yrker som direkte eller indirekte har med barn å gjøre dessverre berørt av problemet. Det er derfor spesielt viktig å ha gode rutiner for å forhindre rekrutteringen av pedofile.

Presteseminarene er et eksempel på behovet for en grundig gjenomgang av kandidatene, hvor man raskt kan plukke opp faresignaler: eksempelvis ved studenter som viser manglende evne til å omgås voksne, men tilsynelatende har lett for å omgås barn.

Samtidig advarer Lütz mot å koble sølibatet opp mot pedofili, og anta at problemet forsvinner dersom sølibatet forsvinner.

I følge psykiateren og teologen har et slikt standpunkt svært lite dekning i faktisk forskning, og viser til en konferanse i regi av Det pavelige akademi for livet i 2003. Her var det stor konsensus blant forskere - både katolske og ikke-troende - om at pedofili og sølibatet ikke har noen sammenheng.

Seksuell avholdenhet per se er ikke et problem i følge professoren, og siterer en kjent tysk ateistisk forsker som sier at det er 36 ganger mindre sannsynlig at en prest blir misbruker enn en far.

Den tyske kirke

Lütz er samtidig optimist på vegne av kirken i Tyskland, og mener at man de siste årene har sett betydelige fremskritt innen forebygging, blant annet ved prosedyrene fra 2002 som alle bispedømmer pålegges å følge. Her har man opprettet en egen kontaktperson med et eget dedikert telefonnummer som berørte kan ringe og få hjelp. Det har ikke kommet for dage nye tilfeller av misbrukssaker fra etter 2002.

Dette viser at transparens og åpenhet om problematikken er veien å gå, sier den 56-årige teologen og psykiateren Manfred Lütz.

Il teologo e psichiatra tedesco ci dice cose sagge sulla pedofilia tra i preti (Il Foglio)

Il Foglio; Andreas Dingstad (11. mars 2010)

av Webmaster publisert 12.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59