Nå kan du betale kollekt med kort!

St. Hallvard menighet i Oslo tilbyr nå følgende nyvinning: betal kollekt med kort!

I menighetens søndagsblad kan vi lese:

"I disse dager har vi installert en betalingsterminal bak i kirken. Du kan bruke den til å betale kollekt, votivlys eller gi en gave til kirken eller til Caritas. Det er bare å følge bruksanvisningen som henger ved siden av terminalen.

Vi har også en bærbar terminal som du kan bruke i menighetssalen under kirkekaffen eller på kontoret på hverdager. Med den kan du lett kjøpe bøker fra bokskapet, betale for kirkekaffen eller gi gaver til kirken."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. mars 2010)

av Webmaster publisert 12.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59