GÅ PÅ VANNET med biskop Bernt 20. - 22. august 2010!

GÅ PÅ VANNET!

Seminar om barne- og ungdomsarbeid i din menighet

Kjære prester, kateketledere, barne- og ungdomskontakter, menighetsrådets representant for barne- og ungdomsarbeidet, ledere for ungdomslag og barnegrupper i menigheten!

Biskop Bernt Eidsvig inviterer herved til et seminar om barne- og ungdomsarbeidet i katolske menigheter i hele landet, på Mariaholm 20. - 22. august 2010. Spesielt ønskes nettopp dere som jobber med barn og unge i menighetene - som frivillige eller ansatte - velkommen. Målet er å finne gode, langsiktige og planmessige arbeidsmetoder med tanke på implementering av Pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeidet i OKB, som kom ut i 2009.

Det vil bli flust med foredrag, temainnledninger, debatter og workshops der vi lærer metode og planmessig arbeid med barn og ungdommer i menigheten. Alle måltider serveres.

Velkommen til en helg full av inspirasjon, engasjement, aktiviteter, underholdning, messe og bønn!

PÅMELDING OG ADKOMST:

Meld deg på til sognepresten som formidler din påmelding videre til oss, eller send en e-post til vannet@katolsk.no med opplysninger om navn, menighet, telefonnummer, hva du jobber med i menigheten og eventuelt andre opplysninger. Velg også ut fire av de workshopene (se listen) du helst vil være med på, og få dem med i e-posten.

Det vil bli satt opp buss for fellestransport fra Akersveien til Mariaholm på fredagen, men reise til og fra Oslo må deltagerne selv sørge for. Egenandel for helgen er kr 250 per person, betales kontant på helgen eller via giro i etterkant. Forhør deg gjerne med menigheten din om det eventuelt er mulig å få dekket egenandel og ekstra reisekostnader.

Det er mest hensiktsmessig at deltagere fra hver menighet møtes sammen i forkant av seminaret.

TA MED:

I tillegg til personlige saker og klesskift: innesko, sengetøy, laken, håndkle og eventuelt badetøy. (Sengetøy kan også leies på stedet.)

Deltagere fra Midt- og Nord-Norge stift er hjertelig velkomne og har samme betingelser som deltagere fra OKB.

SPØRSMÅL?:

Ring ungdomsprest p. Andreas Rupprecht på telefon 95 17 17 89, eller send en e-post til vannet@katolsk.no.

PROGRAM

Fredag 20. august

14:00 Avreise fra Akersveien

16:00 Messe

17:00 Middag

Praktisk orientering

19:00 Innledning ved biskop Bernt Eidsvig

20:00 Vi blir bedre kjent med hverandre

Teambuilding

21:45 Aftenbønn og sakramentsandakt

Sosialt

Lørdag 21. august

08:15 Morgenandakt

Frokost

09:30 «Gå på vannet!» - Foredrag og aktivisering

11:00 «Kart og tanke» - en idédugnad menighetsvis

12:00 Angelus

Vi synger!

12:30 Lunsj

13:30 Workshop #1

Pause

15:30 Workshop #2 17:00 Messe

18:30 Middag

20:00 «Ledelse i en katolsk menighet?» - Foredrag og debatt

Pause

21:00 Underholdning

22:00 Aftenbønn

Sosialt samvær

Søndag 22. august

08:15 Morgenandakt

Frokost

09:30 Workshop #3

11:30 Messe

12:30 Pakking

13:00 Lunsj

14:00 «Langsiktig planlegging av barne- og ungdomsarbeidet?»

15:30 Oppsummering og avslutning

16:00 Avreise fra Mariaholm

WORKSHOPS

A) Å starte et barnekor

Du vil her lære hvordan du finner gode sanger og instruerer i sang. Vi setter opp et program og ser på hvordan man kan få med barn i flere aldre.

B) Adoremus - sang

NUKs nye sangbok har mange gode sanger som kan brukes i de fleste sammenhenger. Vi lærer nye sanger.

C) Julespill

På høsten er det flott å kunne samle barn i menigheten til å begynne å øve inn et julespill, som kan fremføres for hele menigheten når høytiden nærmer seg. Lær om hvordan du kan gå frem og hva som finnes av ressurser.

D) Søndagsskolen

I mange menigheter er søndagskolen (Ordets liturgi for barn) etablert som er fast praksis i forbindelse med søndagsmessene. Det er også utarbeidet forslag til opplegg for hver søndag, som lærerne kan bruke. Lær hvordan du kan arrangere søndagsskole i din menighet og å gjøre en performance for små barn.

E) Ministrantarbeid

Det er viktig å ta vare på og følge opp ministrantene dere har. De har en viktig rolle i liturgien, og alle setter pris på god og vakker liturgi. Lær om hvordan ministrantene kan ledes i øvelser, i organisering og lagarbeid.

F) Babytreff

Mange nybakte mødre og fedre ønsker gjerne å ta med sine små og treffe andre babyforeldre. På babytreffet har man det trivelig, synger sanger og spiser noe godt mens barna pludrer og sover. Lær om hvordan du kan starte opp og drive babytreff i din menighet.

G) Ungdomshelg

Lær hvordan du kan planlegge og gjennomføre en sosial helg eller en hyttetur for ungdommene i menigheten. Forslag til aktiviteter for helgen følger med.

H) Barnehelg

Lær hvordan du kan planlegge og gjennomføre en helg eller en tur for barn i menigheten. Det som er viktige hensyn å ta, og forslag til aktiviteter for helgen, følger med.

I) Ungdomslag i menigheten

Lær om hvordan man kan drive et ungdomslag i menigheten - forslag til et styres planlegging av innhold og aktiviteter for møtene.

J) Å jobbe på tvers av aldersgrupper

I menigheten møtes mennesker i alle aldre, og for dem med ledende posisjoner er det en utfordring å kunne skape et miljø for gode og fruktbare relasjoner mellom alle. Lær hvordan du kan fremme interaksjon mellom generasjonene og skape et godt klima for sosial omgang og samarbeid mellom den yngre og den eldre garde.

K) Katekesemiljø

Lær om hvordan du som kateketleder, kateket eller forelder kan bidra til å skape et godt miljø for læring, trosutvikling og sosial relasjonsbygging for barna og de unge i katekesen i din menighet.

L) Nettbasert kommunikasjon i barne- og ungdomsarbeid

I dag er veldig mye av kommunikasjon og interaksjon mellom mennesker elektronisk. Ikke minst gjelder dette de unge. Lær om hvilke kanaler som finnes for nettbasert kommunikasjon og hvordan du kan bruke dette i barne- og ungdomsarbeidet.

M) Kommunikasjon med ungdom

Lær om hvordan ungdommer i dag kommuniserer og hvordan du som voksen ungdomsleder, kateket eller prest kan finne en god rolle i forhold til de unge.

N) Kommunikasjon og samarbeid med foreldre

I menigheten, som i skolen, er samabeid med foreldrene viktig for de unges utvikling. Dette gjelder ikke minst i kateksen. Lær om hvordan dere kan føre et godt samarbeid og bygge gode relasjoner med foreldrene.

O) Førskolebarna - «Hvem er de?»

Førskolebarna er en gruppe som ennå ikke går i katekesen, og som derfor kanskje kan falle litt utenfor når det gjelder tilbud i menigheten. Lær om hva som kjennetegner førskolebarna som gruppe og hvordan de kan synliggjøres og engasjeres i menigheten ved hjelp av tilbud og aktiviteter vi kan arrangere for dem.

P) LysVåken

«LysVåken - adventsnatt i kirken, er en unik mulighet til å være med å vise at kirken er et sted der barna hører hjemme.» Et opplegg som er utarbeidet av Norsk søndagsskoleforbund, og som også passer godt i katolske menigheter.

Q) Mellom førstekommunion og konfirmasjon - «Ubåtalderen»

Denne aldersgruppen er spesielt viktig å ta vare på. Det finnes katekesetilbud for alle klassetrinn mellom 4. og 8. klasse, men i praksis er det mange elever som «dropper litt ut» i denne alderen. Lær om hva som kjennetegner «ubåtalderen» og hva menigheten kan gjøre for å engasjere og aktivisere også disse unge.

R) Katekese for ungdom etter konfirmasjon

Det er viktig å søke å forhindre at ungdommer «konfirmerer seg ut» av Kirken. Ungdomslagene og NUK blir en viktig arena for videre aktiv deltagelse i Kirkens liv for dem som ikke lenger har et vanlig undervisningstilbud i menigheten. Kateketisk Senter har laget kateketiske opplegg for ungdom og unge voksne, som enkelt kan gjennomføres på ungdomslagsmøte. Her ser vi på hvordan det kan gjøres.

S) Adventsaksjonen og samfunnsengasjement

Adventsaksjonen er et samarbeid mellom Caritas og NUK. Mange ungdomslag deltar i Adventsaksjonen. Lær om hvordan Adventsaksjonen kan gjennomføres i din menighet og hvordan ungdom kan engasjeres i samfunnsarbeid.

vannet@katolsk.no

Tlf. 95 17 17 89

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. mars 2010)

av Webmaster publisert 15.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59