Paven besøkte byens lutherske kirke

Søndag 14. mars besøkte Benedikt XVI den lutherske kirken i Roma.

Paven ble møtt av høflig applaus da han - sammen med den lutherske pastoren Jens-Martin Kruse - gjorde sitt inntog til tonene av Mozart's "Jubilate Deo".

Enheten er en gave fra Gud, presiserte paven i sin preken, og fremhevet samtidig at splittelsen skyldes en tilstand av synd.

Den hellige far la også vekt på de felles elementer som eksisterer mellom katolikker og lutheranere, men uttrykte også sin sorg over den vedvarende splittelsen, og sa at på tross av økumenikkens fremskritt de senere år så gjenstår det aller viktigste: fellesskap rundt nattverdsbordet.

Dette er pave Benedikt XVIs andre besøk til den lutherske menigheten i Roma, som består av rundt 350 medlemmer.

Johannes Paul II besøkte også kirken i 1983.

CNA, CWN; Andreas Dingstad (15. mars 2010)

av Webmaster publisert 16.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59