Blandede reaksjoner på pavens pastoralbrev

 Se også:

Pave Benedikt XVIs pastoralbrev til irske katolikker ble lest høyt i alle irske kirker søndag.

Her henvender Benedikt XVI seg personlig til ofrene, overgriperne, foreldre, prester, biskoper og hele det irske samfunn, og annonserer samtidig en apostolisk visitas til Irland.

I brevet kommer paven blant annet med sterkt kritikk mot de berørte biskopers alvorlige bedømmelsesfeil og undergraving av sin egen troverdighet.

Brevet har i følge flere britiske og irske medier fått jevnt over god mottagelse fra praktiserende katolikker.

Ofrenes reaksjoner

Samtidig får pavens budskap en blandet mottagelse fra organisasjonene som representerer ofrene. Mens pavens fordømmelse og unnskyldning ønskes velkommen, etterlyses det generelt mer svar på de praktiske konsekvensene for ledere i Den irske kirken - blant annet kardinal Bradys skjebne - og de tre biskoper berørt av Ryan-rapporten som har levert inn sin avskjedssøknad.

Tyskland

Katolikker i Tyskland har etterlyst en offisiell uttalelse fra Benedikt XVI i forbindelse med landets egne misbruksskandaler. Mange hadde forventet at paven skulle gjøre nettopp det i brevet til Irland. Det skjedde ikke.

I en kommentar sier erkebiskop Robert Zollitsch at pavens brev også er en klar advarsel til Kirken i Tyskland.

Apostolisk visitas

Noe som har blitt underrapportert i media er pavens annonsering av en apostolisk visitas til landet. En slik visitas - i praksis en grundig undersøkelse - er et synlig tegn på hvor alvorlig Vatikanet ser på saken.

Per i dag foregår det to andre slike: mot presteordenen Kristi Legionærer (nå ferdig), og ved de kvinnelige ordenssamfunn i USA.

Detaljene rundt visitasen - som blir foretatt til utvalgte bispedømmer, presteseminarer og ordenssamfunn - er ennå ikke offentliggjort.

En samling reaksjoner og analyser:

Address by Cardinal Seán Brady, Archbishop of Armagh

Statement by Archbishop Martin (Archdiocese of Dublin)

Irish response to the pope's letter (The Guardian)

Pope-victims gap is tip of iceberg of incomprehension in Catholic Church (Reuters Faithworld)

Leading article: A landmark for Ireland, if not yet for Catholicism (Independent)

Memo to Munich: Get it Out Now! (John Allen)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); Andreas Dingstad (22. mars 2010)

av Webmaster publisert 22.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59