Søknadsfrist for St. Eystein presteseminar er 20. april

 Se også:

Rektor ved St. Eystein presteseminar i Oslo, p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, ønsker å minne om at søknadsfrist for opptak til seminaret 2010 er 20. april.

Eventuelle kandidater (ca. 20-35 år) søker til presteseminarets rektor (Akersveien 6, 0177 Oslo; fax: 23 21 95 01; e-post: carlo.hong.phuc@katolsk.no).

Dåpsattest (med anmerkninger), vandelsattest fra politiet, legeattest samt referanse til to prester og eventuelt andre må vedlegges søknaden.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. mars 2010)

av Webmaster publisert 22.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59