Elever samlet inn 30 000 til Haiti

Elevrådet ved St.Franciskus skole Bak fra venstre: Jan-Erik Løken (ansvarlig lærer), Thea Bringaker Bergby, Julie Sørbøe, Brage Boman (leder). Midterste rad fra venstre: Vincent Jikiun, Kristian Thorsen, Ingrid Pihlmann, Håkon Dahl, Inger-Alice Mihaila Hansen. Foran: Stine Fossnes Andersen, Nikolai Trondal Abusland. Foto: Brit Thorbjørnsen

Det store jordskjelvet på Haiti i januar påvirket en hel verden, og også elevrådet ved St. Franciskus skole ønsket å gjøre en innsats. Elevrådene ved de øvrige katolske skolene i Norge tok også tidlig initiativ til å samle inn penger til ofrene for denne nærmest ufattelige tragedien. Pengene er overført til Caritas, som vil bruke pengene på best mulig måte.

Leksefri uke

Elevrådet ble derfor enige om å foreslå en uke med leksefri for elevene, mot at de skulle gjøre noe positivt på fritiden for å skaffe penger til Haiti-aksjonen. Dette ble godt tatt i mot av så vel rektor Reidun Pihlmann og lærerne ved St. Franciskus barne og ungdomsskole. Videre ble det vedtatt av elevrådet at hver elev på barneskolen mimumum måtte klare å skaffe 50 kroner i løpet av en uke, mens ungdomsskoleelevene tilsvarende måtte bidra med 100 kr. Langt de fleste elevene kom med langt mer enn dette, og iveren etter å skaffe penger har vært stor, og påfunnene mange. Mange har brukt snøvinteren til å skuffe snø for foreldre, naboer, bestemor eller andre. Mange har gjort husarbeid av ymse slag, alt fra å dekke bord til å hente posten, gå ut med søpla til å vaske gulver og støvsuge. Flere har solgt vafler, kaker og annet. Noen har slanket sine egne sparegriser, gitt avkall på ukepenger og ofret deler av bursdagspenger. Flasker har blitt pantet, og biler har blitt vasket. Bare fantasien har satt grenser for hva elevene har klart å finne på av ulike aktiviteter.

Over all forventning

Elevrådet ved St. Franciskus skole er svært fornøyd med aksjonen som så langt har samlet inn 30 264 kr. Det er langt over hva som ble forventet, sier elevrådsleder Brage Boman. Boman ønsker å takke alle som har stått i herdig på for å gi hjelp til dem som trenger det mest, og retter også en stor takk til alle foreldre, og andre som har hjulpet barna med å hjelpe barn på Haiti.

Flere foreldre kan fortelle om barn som selv etter fotballtrening og andre aktiviteter nektet å gå til sengs før de hadde tjent penger til Haiti, og foreldre som måtte finne på ekstra husarbeid slik at barna kunne gjøre seg fortjent til mer penger. To av klassene på barneskolen, hhv 6.og 7.klasse har stått ekstra mye på, og har alene klart å samle inn rundt 10 000 i løpet av en uke.

Jan-Erik Løken

Melding fra St. Franciskus skole /Jan-Erik Løken (23. mars 2010)

av Webmaster publisert 23.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59