LESETIPS

AdventslysAdvent – Kirkens: "Kom, Herre!"

Pater Arnfinn Haram om advent og viljen til å gjenoppdage Kirken som en motkultur i samfunnet.

Les mer
Advent

Brev fra biskop Eidsvig til de troende i en vanskelig tid for Kirken

 
Emneord: