List pasterski biskupa Bernta Eidsviga w trudnym dla Kościoła czasie

Drodzy Wierni,

Kościół Katolicki na całym świecie przeżywa trudne dni. Szokują nas wciąż nowe wiadmości o duchownych, którzy molestowali nieletnich i o biskupach wielu krajów Europy, którzy nie reagowali na te przestępstwa.

Modlimy się teraz przede wszystkim za liczne ofiary. Molestowanie dzieci to poważne przestępstwo, które okalecza dziecko na całe życie. Kościół, w którym powinniśmy spotykać Boga w sakramentach i w życiodajnej wspólnocie wiernych, stał się dla wielu miejscem niebywałych upokorzeń. Te fakty są porażające, niemożliwe do zaakceptowania, szokujące i niepojęte.

Nie sposób wyzbyċ się wobec nich uczucia złości i zwątpienia - przede wszystkim z myślą o ofiarach. Mam na uwadze zdradę, jakiej dopuściła się wobec Kościoła nieliczna grupa księży i zakonników. Kultura przemilczania, która panowała wśród niektórych biskupów to także zdrada. Fałszywą lojalnością wobec Kościoła jest ochrona jego imienia i chwały kosztem ofiar. Prawdziwa lojalność - to obrona słabych i małych dzieci.

Rozumiem dobrze, że ludzie patrzą dziś na zwierzchników Kościoła z dużym sceptycyzmem. Dlatego teraz to sam Kościół musi odzyskać zaufanie. Jestem bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, że napisał list pasterski do wiernych w Irlandii. Wprawdzie żadne tłumaczenia, przeprosiny, czy zadośćuczynienie nie przekreślą cierpienia ofiar, to jednak list ten pokazuje, że głowa Kościoła nie bagatelizuje tego co się stało, ale mówi otwarcie o odpowiedzialności i pokucie.

Rozumiem, że wiele osób, w tym ofiary, oczekują szybkiego działania. Sytuacja jednak jest tak poważna, iż wymaga działań dogłębnych i starannych. Papieski list nie jest żadną miarą zakończeniem tragicznej sprawy. Jest raczej wkładem w dłuższy proces poznawania i oczyszczania, nad którym Kościół będzie musiał pracować. Zapowiedziane wizytacje apostolskie w poszczególnych diecezjach Irlandii, to kolejny etap tego procesu. Podobne działania muszą zostać zapewne podjęte także w wielu innych krajach Europy, skoro dowiadujemy się tam o podobnych wydarzeniach, np. ostatnio w Niemczech. Pragniemy modliċ się o to, by w sądach państwowych i kościelnych zapadły sprawiedliwe wyroki i o to, by to co powinno ujrzeć światło dzienne, ujrzało je. Mam pełne zaufanie do prac Stolicy Apostolskiej w kwestii oczyszczenia i uporządkowania zaszłości i modlę się, aby Kościół miał siłę podnieść się i zasłużyć na nowe zaufanie. Jasnym punktem jest tu fakt, że sprawy które są obecnie ujawniane dotyczą przede wszystkich wydarzeń odległych, a nawet bardzo odległych w czasie.

Papieski list pasterski skierowany jest do naszych braci i sióstr w Irlandii, ale należy go odczytywać także, jako list do wszystkich katolickich biskupów, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby ofiary otrzymaly zadośćuczynienie, a winowajcy ukarani zgodnie z prawem państwowym i kościelnym, oraz byśmy wspierali działania, które wykluczą molestowanie tak w Kościele, jak i w całym społeczeństwie.

Diecezja Oslo posiada szczegółowe i publicznie dostępne 'Wskazania" (Rettningsliner), jak postępować w przypadku podejrzenia o molestownie seksualne w Kościele. Posiada też Radę d/s Etyki, która współpracując z biskupem i stronami w sprawie, podejmuje stosowne działania w przypadku wniesienia skargi. Chcę zapewnić wiernych, że te wytyczne będą stosowane w przypadku ewentualnych oskarżeń. Pragnę też, aby przestępstwa karalne przez prawo norweskie były rozstrzygane w norweskich sądach. Sytuacje, które według norweskiego prawodawstwa nie są traktowane jako kryminalne, mogą mieć jednak konsekwencje przewidziane w prawie kościelnym.

Podkreślam, że znakomita większość naszych księży i zakonników jest wierna swojemu powołaniu i dlatego jest mi przykro, że dziś doświadczają podejrzliwości, a nawet agresji. Nie mogą oni ponosić zbiorowej odpowiedzialności za przestępstwa innych duchownych.

Drodzy Wierni! Na koniec Wielkiego Postu zwróćmy się do Boga przez pokutę i z modlitwą za ofiary i ich opiekunów, aby odzyskali zdrowie i chęć do życia, i aby doświadczyli sprawiedliwości. Módlmy się za kapłanów, którzy dopuścili się przestępstwa molestowania, aby zadośćuczynili za swoje winy, przyjęli karę i weszli na drogę nawrócenia. Módlmy się za Pasterzy Kościoła, aby przeprowadzili gruntowne dochodzenia i podjęli mądre, sprawiedliwe i właściwe decyzje. Módlmy się za naszych licznych dobrych kapłanów, którzy dziś cierpią z powodu podejrzliwości ze strony innych, powątpiewających w autentyczność ich kapłańskiej posługi. Módlmy się za wszystkich wiernych, którzy przeżywają kryzys zaufania do Kościoła. Módlmy się, abyśmy my wszyscy, biskupi, księża, zakonnicy i świeccy okazali się godni nowego zaufania.

Jednocząc się z Wami wszystkimi w modlitwie przy grobie Świętego Piotra w Rzymie, gdzie jestem w związku z wizytą ad limina nordyckich biskupów, pozostaję Wam oddany

+ Bernt Eidsvig

Rzym, 23 marca 2010 r.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. mars 2010)

av Webmaster publisert 29.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59