Norges Unge Katolikker søker vikar for organisasjonskonsulent

Norges Unge Katolikker (NUK) er en lands­dekkende sammen­slutning av katolske barne- og ung­doms­lag som har sitt utspring i de katolske menig­hetene i Norge. NUK er et felles­skap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre kato­lik­ker. NUK som orga­nisa­sjon baserer sitt arbeid på tro­skap til Kirken og arbei­der i sam­råd med biskopene på stifts­plan, og sogne­prestene i de enkelte menig­hetene. NUK støttes av biskopene i de tre katolske stiftene i Norge.

Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkel­begrepene Tro, Felles­skap og Handling, slik det er beskrevet i organisa­sjonens formålsparagraf.

Da vår organisasjonskonsulent skal ut i fødselspermisjon søker Norges Unge Katolikker en vikar i 100% stilling fra 1. august 2010 og ut juni 2011 med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.

Vi søker en utadvendt person som kan være et naturlig midtpunkt i organisasjonen, og en tett samarbeidspartner for styret og hjelp til det frivillige arbeidet.

Stillingen er sentral i utformingen av det katolske barne- og ungdomsarbeidet i Norge. Den katolske kirke og det katolske barne- og ungdomsarbeidet er i sterk vekst og utvikling. Det er også ett av de mest flerkulturelle miljøene i Norge.

Av den grunn søker vi en engasjert og dyktig medarbeider som kan hjelpe oss i arbeidet med barn- og ungdom.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • å gi støtte og hjelp til det frivillige arbeidet, spesielt på sentralt plan (i samarbeid med styret, utvalg og redaksjoner)
 • å ha kontakt med NUKs lokallag; støtte og følge opp disse, samt støtte opp om barne- og ungdomsaktiviteter i menighetene for øvrig
 • å arbeide med NUKs sentrale arrangementer; kvalitetssikring og oversikt
 • å arbeide med informasjon og reklame for NUKs aktiviteter (blant annet gjennom blader, internett og nettsamfunn)
 • å arbeide med administrative oppgaver som referatføring, utsendelser og annet
 • å skrive og følge opp søknader

Ved ansettelsen vil det bli lagt vekt på:

 • å være kontaktskapende og utadrettet (mye av arbeidet er rettet mot barn og ungdom)
 • selvstendighet og gode samarbeidsevner
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • utdanning og yrkeserfaring
 • erfaring fra arbeid med barn og ungdom
 • erfaring fra organisasjonsarbeid

Det er en fordel at søker har god kjennskap til Den Katolske Kirke og kan stå inne for dens lære.

Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Det må også påregnes en del møtevirksomhet og nær kontakt med samarbeidspartnere. Noe reising vil også være nødvendig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Kristine Maria Almås på tlf 23 21 95 41 eller mail: organisasjonskonsulent@nuk.no

Søknad med CV sendes til leder@nuk.no innen 1. juni 2010.

Eller: Norge Unge Katolikker
v/leder
Akersveien 16 A
0177 Oslo

Norges Unge Katolikker; hø/mt (25. mars 2010)

av Webmaster publisert 25.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59