Nye angrep mot paven basert på stygg overgrepssak fra USA

 Se også:

New York Times publiserte torsdag en lengre artikkel om den amerikanske presten Lawrence C. Murphy, som skal ha innrømmet seksuelt misbruk av over 200 døve barn.

Misbruket fant sted da Murphy mellom 1950-1977 jobbet på en skole for døve barn i Wisconsin.

NYT publiserer også en rekke saksdokumenter fra advokater til noen av ofrene, som viser vitneutsagn og korrespondanse fra prosessen mot bispedømmet Wisconsin og Murphy.

Den tragiske saken ble i 1974 anmeldt til sivile myndigheter av noen av ofrene, men etter etterforskning ble saken frafalt.

Flere av ofrene skal over mange år ha jobbet for å få Murphy fjernet fra sin stilling ved skolen og blant annet delt ut løpesedler utenfor katedralen i Milwaukee.

Troskongregasjonen i Roma hadde på dette tidspunktet ikke blitt varslet om anklagene mot Murphy.

I 1993 gjennomgikk Murphy omfattende evaluering og avhør ledet av bispedømmets fire biskoper, i samarbeid med psykologer. Her konkluderes det med at Murphy viser de klassiske kjennetegnene på pedofili, og at han skal gjennom psykiatrisk behandling mens det legges restriksjoner på hans mulighet til aktiv tjeneste som prest.

På dette tidspunktet var det rettet 29 anklager mot Murphy - alle fra gutter - om seksuelt misbruk.

Kardinal Ratzinger og Troskongregasjonen

Etter denne etterforskningen skal den nå pensjonerte erkebiskopen Rembert G. Weakland i juli 1996 ha sendt et brev til Troskongregasjonen - ledet av daværende kardinal Ratzinger - hvor han ber om assistanse i Murphy-saken.

Ratzingers sekretær, nåværende statssekretær Tarcisio Bertone, instruerte den lokale erkebiskopen i mars 1997 til å gå videre med den kanoniske prosessen mot Murphy. Dette på tross av sivile myndigheters avvisning av saken.

Overgriperen skal så i juli 1998 ha sendt et personlig brev til Ratzinger hvor han gjorde oppmerksom på at han var alvorlig syk og hadde liten tid igjen å leve.

Etter et møte mellom Bertone og de involverte biskoper ble han dømt til - på bakgrunn av sin dårlige helse og at det ikke hadde kommet anklager mot han på 20 år - å leve tilbaketrukket uten fullmakt til å praktisere sin prestegjerning.

Murphy døde fire måneder etter den siste brevutvekslingen.

Erkebiskop Weakland var lenge en kontroversiell figur i Den amerikanske katolske kirke og fratrådte sin stilling i 2002, etter det ble kjent at han hadde hatt et forhold til en annen mann og samtidig brukt Kirkens penger til å betale for et rettslig forlik.

Vatikanet offentliggjorde i dag hele uttalelsen gitt til New York Times av fr. Federico Lombardi. Her skriver Vatikanets pressetalsmann at saken er dypt tragisk og presiserer samtidig at Vatikanet ble gjort oppmerksom på Murphy-saken først 20 år etter at sivile myndigheter hadde henlagt saken.

Lombardi skriver også at det ikke finnes noen sannhetsgestalt i anklagene om instruert hemmelighold fra Troskongregasjonen vedrørende behandling av misbrukssaker.

Dokumentet "Sacramentum sanctitatis tutela" - utgitt i 2001 - overførte ansvaret for overgrepssaker til Troskongregasjonen. Lokale bispedømmer plikter her å oppgi alle dokumenter vedrørende overgrepsanklager til denne kongregasjonen.

I et nylig intervju med påtaleadvokaten (promotor iustitiae) i Troskongregasjonen, Msgr. Charles J. Scicluna, omtales blant annet anklagene om instruert hemmelighold, samtidig som kongregasjonens arbeid og rutiner forklares.

New York Times, VIS, Il Giornale; Andreas Dingstad (24. mars 2010)

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59