L'Osservatore Romano kritiserer New York Times for å ville sverte paven

 Se også:

L'Osservatore Romano hevder i en forsidekommentar den 25. mars at New York Times' artikkel om daværende kardinal Ratzingers påståtte passivitet i møte med ønske om laisering (fratagelse av kappe og krave) av en prest i USA som har misbrukt over 200 barn, er del av en mediakampanje mot paven.

Kommentaren forsvarer pave Benedikt og hevder at han handler med med "full åpenhet, fasthet og alvor for å kaste lys over tilfeller av seksuelt misbruk utført av prester og ordensfolk," som vist i det nylige brevet til irske katolikker.

"Men den rådende tendens i media er å overse fakta til fordel for spekulasjoner, med det mål å skape et bilde av Den katolske kirke som den eneste institusjon hvor det har funnet sted seksuelle misbruk, et bilde som ikke samsvarer med virkeligheten," heter det.

Denne strategien, hevdes det videre, reflekterer et "tydelig og skammelig forsøk på å ramme, for enhver pris, pave Benedikt og hans nærmeste medarbeidere."

CNS - Catholic News Service (25. mars 2010)

av Webmaster publisert 25.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59