Intervju med kardinal William Levada

Den canadiske katolske TV-stasjonen "Salt and Light" tilbyr et sjeldent videointervju med kardinal William Joseph Levada, prefekt for Kongregasjonen for Troslæren.

I intervjuet gitt i anledning kardinalens besøk til Ottawa nå i mars, omtaler han flere av de store temaene og utfordringene for Kirken i dag: utbredelsen av Den katolske tro, pavens utstrakte hånd til anglikanere, samtalene med SSPX og håndteringen av misbrukssaker.

Witness: interview with William Joseph Cardinal Levada

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. mars 2010)

av Webmaster publisert 29.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59