Biskop Eidsvig tilbakeviser villedende NRK-oppslag

Etter et intervju med NRK radio om overgrepssakene i Den katolske kirke verden over, ser jeg det som nødvendig å tilbakevise det jeg opplever som en fortolkende og konstruert vinkling fra journalistens side. "Trass nye avsløringar om seksuelle overgrep i Europa, meiner den katolske biskopen i Oslo det ikkje er grunn til å granske sine eigne," heter det blant annet i saken på nrk.no. Dette medfører over hodet ikke riktighet og står i motsetning til alt jeg har ytret om disse forhold og hvordan jeg vil handle i slike saker. Jeg opplever det som svært problematisk at NRK på denne måten sår tvil om min og bispedømmets holdning i behandling av overgrepssaker.

Enhver sak om seksuelt overgrep begått av prester, ordensfolk eller kirkelige medarbeidere som skulle bli meldt meg, vil bli behandlet profesjonelt i et fagetisk råd. Skulle vi trenge ytterligere bistand, vil også ekstern juridisk eller medisinsk assistanse innhentes. Ved mistanke om noe straffbart, ønsker jeg selvsagt, som tidligere uttalt, at påtalemyndigheter kobles inn - og et eventuelt offer vil sågar kunne få bistand fra bispedømmet i å melde en sak til sivile myndigheter, dette i henhold til våre retningslinjer.

I samtale med journalisten forsøkte jeg å presisere at jeg ikke kan behandle saker som ikke meldes meg eller mitt fagetiske råd. Jeg er avhengig av og ønsker selvsagt at slike forhold meldes. Skulle jeg høre et rykte, vil det imidlertid ikke gå upåaktet hen, og vedkommende involvert vil bli konfrontert med dette. Melder det seg imidlertid ikke et offer eller pårørende, eller noen som kan gi meg konkrete opplysninger, er det umulig for meg å agere på løse eller anonyme rykter. Får jeg imidlertid en anklage, presiserer jeg nok en gang at vi vil gå profesjonelt og grundig til verks, i henhold til våre retningslinjer.

I samtale med journalisten nevnte jeg konkret to saker som er meldt mot avdøde prester fra 50-tallet og at jeg i disse sakene ikke ser det hensiktsmessig å åpne ny etterforskning. I en av disse sakene mot en avdød prest fremkom det forholdsvis nylig nye opplysninger som ble fulgt opp i møte med offeret selv og etter vedkommendes behov og ønske. Dette burde antyde at vi tar anklager om overgrep ytterst alvorlig - først og aller fremst i møte med og på vegne av offeret, men også fordi vi kan lære av gamle saker med tanke på forebyggende tiltak og håndtering ved eventuelle nye anklager.

Igjen vil jeg si at jeg finner NRK radios/NRK.nos fremstilling svært problematisk, og jeg beklager sterkt det inntrykk som her gis av en passiv og unnfallende holdning i alvorlige saker som dette. Jeg henviser også til mitt nylige "Brev til de troende i en vanskelig tid for Kirken" og intervju med meg i NRK søndagsrevyen 28. mars.

+ Bernt Eidsvig av Oslo

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. mars 2010)

av Webmaster publisert 29.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59