Pressemelding fra Den nordiske bispekonferanses ad limina-besøk

 

Fra biskopenes felles audiens hos paven

 

 Se også:

Pave Benedikt har hatt møte med alle nordiske katolske biskoper i Roma i perioden 20. til 26. mars. Den nordiske bispekonferanse var samlet i Roma til sitt ad limina-besøk, som finner sted hvert femte år. Pave Benedikt uttrykte stor omsorg for de troende i vår del av verden og oppmuntret biskopene til å være gode og modige hyrder i disse vanskelige tider. "Jeg ber dere fortsette å formidle til folket i deres respektive land Kirkens lære i sosiale og etiske spørsmål," sa han og uttrykte glede over at det arrangeres en familiekongress i Jönköping, Sverige, i mai dette år.

I sine private samtaler med pave Benedikt fikk biskopene anledning til å legge frem sine anliggender, og de opplevde paven som en oppmerksom og støttende lytter. Kvaliteten på utdannelsen og formasjonen av prester ble særlig vektlagt i hans tale til bispekonferansen.

Biskop Anders Arborelius OCD (Stockholm), bispekonferansens formann, informerte i sin tale pave Benedikt om Kirkens arbeid for de mange immigranter i de nordiske land og omtalte dette som en "god og gledelig plikt". Han nevnte spesielt økumenisk og interreligiøs dialog som en viktig del av Kirkens misjon.

Biskopene var invitert til Statssekretariatet og ulike kontorer ved Den hellige stol. Den politiske og religiøse situasjonen i de nordiske land er relevante anliggender for Den katolske kirkes øverste ledere.

Bispekonferansen uttrykte engasjement for menneskets verdighet fra unnfangelse til død. Pave Paul VIs magisterielle og vakre stadfestelser i encyklikaen Humanae Vitae (1968) ble referert til som Kirkens kjerne- og grunnleggende budskap om ekteskapelig kjærlighet. Biskopene vedtok også å skrive under på Ecumenical Declaration on Water as a Human Right and a Public Good (www.sek.feps.ch). I solidaritet med sine kristne brødre og søstre akter biskopene å foreta en pilegrimsreise til Det hellige land i februar 2011.

Den nordiske bispekonferanse

Den nordiske bispekonferanse har fått nye og utbedrede nettsider - se www.nordicbishopsconference.org

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. mars 2010)

av Webmaster publisert 29.03.2010, sist endret 19.08.2014 - 17:09