Erkebiskop Listecki: Milwaukee, ikke Roma, handlet feil i Murphy-skandalen

 Se også:

I sin preken ved oljevigselsmessen i Milwaukee den 30. mars ba erkebiskop Jerome Listecki om unnskyldning for presters overgrep og hevdet at det var Milwaukees biskoper - implisitt erkebiskop William Cousins (1958-77) og erkebiskop Rembert Weakland (1977-2002) - som grovt feilhåndterte p. Lawrence Murphys mange overgrep mot døve barn.

"Som biskop, prest og en troens mann ber jeg om unnskyldning til alle som er offer for presters seksuelle overgrep," sa erkebiskop Listecki. "Denne forbrytelsen, denne synden, denne horror, skal aldri forekomme, særskilt ikke av en prest. De som begikk disse forbrytelsene, og de, inkludert noen biskoper, som ikke gjorde alt som sto i deres makt for å stoppe dem, står i motsetning til alt Kirken og presteskapet representerer. For disse handlingene ber jeg innstendig om unnskyldning."

Han fortsatte:

"Den siste uken har Den hellige far Benedikt XVI fått kritikk for hvordan han har håndtert tidligere tilfeller av geistliges seksuelle misbruk av mindreårige, deriblant en sak her som involverer Lawrence Murphy. Påstandene mot ham, samt fakta som støtter ham, er allment tilgjengelig.

Den hellige far trenger ikke meg til å forsvare ham eller hans avgjørelser. Jeg tror, og historien vil bekrefte, at hans raske og besluttsomme handlinger i møte med denne krisen, samt hans medfølende respons til ofrene, taler for seg. Den hellige far har vært fast i sitt engasjement for å bekjempe geistliges seksuelle overgrep; rykke det opp med roten fra kirken; nå ut til dem som har blitt skadet; og holde gjerningsmennene ansvarlige. Han har fremstått som en leder, møtt ofre og pårørende og refset biskoper for dårlig dømmekraft og ledelse.

Feil ble gjort i Lawrence Murphy-saken. Disse feilene ble ikke gjort i Roma i 1996, 1997 og 1998. Feilene ble gjort her, i erkebispedømmet Milwaukee på 1970-, 1980- og 1990-tallet, av Kirken, av sivile myndigheter, av Kirkens embetsmenn og biskoper. For dette ber jeg om tilgivelse på vegne av Kirken og erkebispedømmet Milwaukee.

På grunn av de som har stått frem - de som har blitt skadet på grusomt vis; de som har vært nådeløse i sin kritikk av Kirken, de som har kjempet for - noen sier til og med presset på -at Kirken skulle endre seg; de modige ofrene som har hatt mot til å stå frem offentlig og fortelle sin historie, selv etter tiår med en følelse av å være ignorert - på grunn av deres standhaftighet og utholdenhet, vet vi at kirken har forandret seg.

Vi skylder disse ofre og pårørende vår dype takknemlighet og erkjenner at vi ved våre handlinger ikke alltid og tilstrekkelig har uttrykt vår takk." "Selv om noen ikke ønsker å høre det eller godta det som sannhet, ble feil gjort av politi, medisinsk personell, og til og med journalister," la erkebiskop Listecki til. "Vi har alle lært mye."

"Vi kan ikke fornekte fortiden, men på grunn av alt som har skjedd de siste årene, har vi blitt en mer forsvarlig kirke. Vi har tatt betydelige skritt for å rense dette misbruket ut av vår kirke og til og med samfunnet for øvrig. Vi håper og ber om at våre handlinger blir et forbilde for hva man må gjøre etter tiår hvor man gjorde det man IKKE skal gjøre. "

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. mars 2010)

av Webmaster publisert 31.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59