P. Arne Marco Kirsebom lanserer egen blogg

P. Arne Marco Kirsebom

 Se også:

P. Arne Marco Kirsebom SS.CC., sogneprest i St. Olav menighet og generalvikar i Oslo katolske bispedømme, har nå gått på luften med egen blogg: arnemarco.wordpress.com.

Her publiserer han egne artikler, foredrag og prekener. Foreløbig er bloggen ikke åpen for kommentarer.

I sin første bloggpost beskriver p. Kirsebom bakgrunnen for initiativet:

Etter at pave Benedikt XVI anbefalte prester og andre medarbeidere i Den katolske kirken å bruke internett til å formidle vår tro og overbevisning, ønsker jeg å vurdere om dette er noe jeg kan være med på.

P. Kirsebom er den tredje av bispedømmets prester som blogger. De to andre er p. Oddvar Moi og p. Arnfinn Haram OP.

P. Kirsebom er også en ivrig fotograf og har åpnet et nettsted med galleri - se www.arnemarcophotos.com (engelsk tekst).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. mars 2010)

av Webmaster publisert 31.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59