Katolsk liturgi skal bli verdinøytral

Tabula Rasa

Pave Benedikt XVI skal i disse dager arbeide med en ny og banebrytende apostolisk konstitusjon, som etter sigende skal offentliggjøres allerede i juni. Det ble bekreftet ved de nordiske biskopers nylige ad limina-besøk til Vatikanet. Tittelen på den nye pavelige konstitusjonen, som skal avslutte presteåret og innlede et år i modernitetens tegn, skal være "Tabula Rasa pulchra est" og omhandle behovet for en mer verdinøytralt vinklet katolsk tro og liturgi. Ifølge den kjente vatikanisten og bloggeren Andrea Tornielli skal Den hellige far her oppfordre til et dugnadsarbeid på lokalt plan under arbeidstittelen "Ingenting er sikkert". De lokale arbeidsgruppenes responser skal ved slutten av dette verdinøytralitetsåret, som avsluttes juni 2011, munne ut i et dogmatisk dokument.

De lokale gruppene på bispedømmenivå skal særlig arbeide med en reform av messen. I våre dager opplever mange den katolske messen som for verdiladet og ubalansert. "Å være en folkekirke bør bety å legge seg på minste felles multiplum", skal paven ha uttalt til de nordiske biskoper. "Kirken bør ta sitt ansvar i dagens pluralistiske virkelighet og bli markedsledende i verdinøytralitet. Vi har i alt for lang tid vært bakstreverske og ikke tatt inn over oss det moderne menneskes problemer med troen på en objektiv sannhet. Skal vi fremdeles være relevante, må vi endre oss. Som jeg stadig fremhever til mine kardinaler: Ponitius Pilatus' undring, 'Hva er sannhet?' bør også bli vår."

En reform av messen i verdinøytralitetens tegn skal, ifølge Tornielli, først og fremst innebære en reform av ordets liturgi. Dette innebærer igjen et massivt oversettelsesarbeid av Bibelen til en mer verdinøytral og inkluderende språkbruk. Man ønsker blant annet å få bukt med det foreldede kirkelige fokus på "skal" og "skal ikke". Derfor inviterer Vatikanet til et lokalt rådslag rundt blant annet formuleringene av de ti bud. Ett av de allerede foreliggende forslag skal være å erstatte "skal" med "Det er fint hvis du...". Slik skaper man et mer positivt ladet språk, og budene blir mer realistiske og gjennomførbare. Et annet eksempel skal ifølge Tornielli være formuleringen "Den gylne regel". Da "regel" i et moderne øre klinger for absolutt, foreslås det å omdøpe denne passasjen til "Den gylne ledestjerne" eller "Det gylne råd". Pave Benedikt skal ha utfordret de nordiske biskopene ved selverkjennelsen "den smale vei har rett og slett blitt for smal. Som det heter i Skriften: 'For sengen er så kort at en ikke kan strekke seg i den, og teppet er så lite at en ikke kan dekke seg med det' (Jes 28,20)".

Som den apostoliske konstitusjonen tilsier, blir symbolet for året, som inneledes med en pavelig seremoni i Paul VIs hall, et blankt ark - et "tabula rasa". Alle bispekonferanser oppfordres til å fjerne religiøse objekter fra sine bygg dette året og erstatte disse med et blankt ark. "På et blankt ark kan vi alle projisere vår egen sannhet. Som det heter i Skriften: 'Ta ikke veske med på veien.' Det er en oppfordring til å starte med nettopp blanke ark. Tabula rasa-tankegangen vil få mange positive bieffekter, ikke minst i Italia, hvor man ikke lenger får henge krusifikser i klasserommene. Dommen i menneskerettighetsdomstolen gjorde noe med oss - vi forsto at det er på tide at vi endrer våre gamle og nedstøvede symboler. Personlig har jeg store forventninger til det blanke arket", avsluttet paven til Den nordiske bispekonferanses formann, Anders Arborelius, ved hans personlige audiens i Roma den 26. mars.

Se Vatikanets forslag til blankt ark.

Sacri Palazzi / Den nordiske bispekonferanse; kd/mt (1. april 2010)

av Webmaster publisert 02.04.2010, sist endret 02.04.2010 - 02:02