Dommen mot biskop Williamson opprettholdes

Domstolen i Regensburg dømte den 16. april SSPX-biskop Richard Williamson (70) til å betale 10 000 euro i bot grunnet sine offentlige uttalelser på svensk fjernsyn i januar 2009, hvor han benektet eksistensen av gasskamre, og anslo antall jøder som mistet livet i konsentrasjonsleirene til "mellom 200.000 og 300.000".

I oktober i fjor idømte retten Williamson en bot på 12 000 euro uten offentlig rettsak. Biskopen anket kjennelsen og fikk saken offentlig prøvd fredag.

Dommen mot Williamson ble her opprettholdt, mens boten ble redusert fra 12 000 til 10 000 euro. Dommeren tok ikke hensyn til kravet fra Williamsons advokat, Matthias Lossmann, om å annullere boten, men tok derimot hensyn til advokatens argument om at Williamson var uvitende om at hans uttalelser skulle spres utenfor Sverige, noe som ville føre til mulighet for strafferettslig forfølgelse i Tyskland.

Fjernsynsintervjuet skal ha blitt foretatt i Bayern, i Pius-brødrenes presteseminar i Zaitzkofen sør for Regensburg, og statsadvokaten i Regensburg igangsatte derfor granskning av saken. Fornektelse av Holocaust har siden 1994 vært straffbart i Tyskland, med en strafferamme på inntil fem års fengsel.

Intervjuet ble vist få dager før pave Benedikt opphevet ekskommunikasjonen av Williamson og tre andre SSPX-biskoper. Biskop Williamson, som nå lever tilbaketrukket i England, fikk av sin orden ikke lov til å være tilstede ved rettsaken eller å uttale seg om saken. Heller ikke hans svenske intervjuer var tilstede i retten. Biskopens advokat uttalte etter rettsaken at Williamson ennå ikke hadde avgjort om han vil anke.

Etter at Williamson i februar 2009 erklærte at han angret på uttalelsene, kalte Vatikanets pressetalsmann erklæringen for utilstrekkelig, og siterte statssekretariatets uttalelse fra 4. februar 2009:

- Biskop Williamson må, for å kunne gis adgang til biskopelige funksjoner i Kirken, distansere seg selv på fullstendig utvetydig og offentlig måte fra sine uttrykte standpunkter vedrørende Shoah, som Den hellige far ikke var kjent med da ekskommunikasjonen ble opphevet, heter det i klargjøringen.

CWN - Catholic World News (18. april 2010)

av Webmaster publisert 19.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59