Norge: Henlegger saken mot biskop Müller

Lenkeadressen er: http://www.vl.no/kristenliv/article21890.zrm