Stavanger: Kirkeutvidelsen i gang

 Se også:

St. Svithun menighet i Stavanger er Oslo katolske bispedømmes fjerde største og har hatt en kraftig økning i medlemstallet de siste årene, ikke minst grunnet tilstrømningen av polske arbeidsinnvandrere. Per dags dato teller den 5338 registrerte medlemmer. Kirken er for lengst blitt altfor liten, og menigheten har arbeidet med utvidelsesplaner i flere år. Prosessen har vært komplisert fordi kirken ligger i en småhusbebyggelse som ansees som bevaringsverdig.

Men mandag etter påskeoktaven, den 12. april, kunne byggearbeidene endelig starte. I løpet av den uken ble orgelet demontert og pakket ned (det lagres i den delen av kirken som ikke rives). Kirkebenkene ble flyttet til menighetssalen, som fungerer som kirke i byggeperioden. (For polske søndagsmesser, førstekommunions- og konfirmasjonsmesser leier menigheten lutherske kirker.) Denne uken blir kirkeklokken tatt ned, og dermed kan rivingen av tårn og inngangsparti starte.

I den eksisterende kirken er det ca 250 plasser, den nye vil ha drøyt 500. Den vil dermed bli landet største katolske kirke, foran St. Paul i Bergen. Nye St. Svithun vil i tillegg bli utstyrt med gråterom (rom for foreldre med små barn), toaletter, utvidet sakristi, rom for renhold og håndtering av blomster. Arkitekt for utvidelsen er Grete Stuen ved Link Signatur Arkitekter på Sandnes.

Menighetens eiendommer består i tillegg til kirken av flere hus fra ulike epoker. Det ble opprinnelig søkt om tillatelse til å rive og bygge nye kontor- og møteromsbygg, men dette ble avslått fordi bygningene anses som vernverdige. Uansett er det ikke penger til dette nå. Det vil koste ca. 25 millioner kroner å gjennomføre prosjektet med å utvide kirken, så i menigheten satser man på at givergleden holder seg.

Menigheten håper på innflytting før jul.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. april 2010)

av Webmaster publisert 28.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59