Apostolisk delegat skal ha tilsyn med Kristi Legionærer

 Se også:

Pave Benedikt XVI skal utnevne en apostolisk delegat som skal ha tilsyn med Kristi Legionærer, kunngjør Vatikanet den 1. mai. Nyheten ble offentliggjort av Vatikanets pressekontor dagen etter at de fem biskoper som har gjennomført en apostolisk visitas av Legionærene, presenterte sin rapport for Den hellige far.

I en svært åpen og tydelig uttalelse skriver Vatikanet at biskopene er enige om at det behøves en "dyptgripende reevaluering" av presteordenen. Pavens representant skal nå overta tilsynet med ordenssamfunnet, og de nåværende ledere skal rapportere til ham. Paven vil også oppnevne en kommisjon som skal studere Kristi Legionærers konstitusjoner, noe som indikerer at de interne reglementer vil bli gjenstand for revisjon. Den hellige far skal også utnevne en veileder til Regnum Christi, som er legionærenes legmannsbevegelse.

De fem biskopene som har utført den apostoliske visitasen roser den iver og dedikasjon mange av ordenssamfunnets medlemmer viser, og understreker at Kirken skal støtte deres engasjement.

Kristi Legionærer ble i 2009 rystet av rapporter om at p. Marcial Maciel, grunnleggeren av presteordenen, var far til minst ett barn. I følge diverse kilder skal barnet og dets mor i flere år ha mottatt finansiell støtte fra Legionærene. Talsmenn for Legionærene avviste først anklager om at p. Maciel også skal ha misbrukt ordensmedlemmer, men gikk senere tilbake på dette og uttalte at de ikke kunne avvise at han var skyldig i vanskjøtsel av sin stilling. P. Marcial Maciel døde i januar 2008, 88 år gammel.

Sommeren 2009 innledet Vatikanet en apostolisk visitas til presteordenen, for å undersøke Legionærenes seminarer, skoler og andre institusjoner over hele verden.

I Vatikanets konklusjon heter det at grunnleggeren hadde utviklet et negativt ledelsesmønster. Uten å kritisere noen av ordenens nåværende ledere, heter det i rapporten at p. Maciel "hadde skapt en forsvarsmekanisme som i lang tid gjorde ham uangripelig." Uttalelsen fordømmer videre det de beskriver som "sverting og utstøting av de som tvilte på p. Maciels dyder".

"P. Maciels alvorlige og objektivt sett umoralske oppførsel er ubestridelig bevist. Noe utgjør reelle forbrytelser og manifesterer et liv blottet for skrupler," heter det videre.

LES MER:

Vatikanets uttalelse av 1. mai 2010 (engelsk)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. mai 2010)

av Webmaster publisert 02.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59