"Den største forfølgelsen av Kirken i dag kommer ikke fra de ytre fiender, men fødes av synden innad i Kirken."

Pave Benedikt XVI landet i dag i Lisboa i forbindelse med sitt fire dager lange besøk til det søreuropeiske landet. Tradisjonen tro fikk journalister om bord på flyet stille spørsmål til Den hellige far. Under det 16 minutter lange møte med pressen omtalte paven blant annet overgrepssakene, forholdet mellom Kirken og den sekulære kultur og den økonomiske krisen.

På spørsmål om budskapet fra Fatima - som forutså tider med prøvelser og lidelser for Kirken - også er relevant i dag, sa han blant annet:

- Sett i lys av hva vi i dag kan oppdage i dette budskapet, så kommer angrep på paven eller Kirken ikke bare utenfra Kirken. Kirkens lidelse kommer også innenfra Kirken, fordi synden eksisterer i Kirken. Dette har alltid vært kjent, men i dag er vi vitne til det på en forferdelig måte. Den største forfølgelsen av Kirken i dag kommer ikke fra de ytre fiender, men fødes av synden innad i Kirken, sa paven.

- Kirken har derfor et dyptpløyende behov for på nytt å lære å gjøre bot, å omfavne renselsen - på den ene siden å lære tilgivelse men også behovet for rettferdighet. Tilgivelsen ekskluderer ikke rettferdigheten. Vi må på nytt lære oss det essensielle: omvendelse, bønn, botsøvelser og de teologiske dyder, la han til.

 - Søk dialogen, men forbered dere på martyriet

Dialog med den sekulære kulturen og forholdet mellom tro og fornuft, er et av pave Benedikts hjertebarn. På spørsmål om Kirkens kommunikasjon med et stadig mer sekulært Portugal og Europa forøvrig, svarte Den hellige far at sekularismen i seg selv ikke er et problem, men at den i den senere tid har tatt en mer radikal vending og trosset sin naturlige form. Paven presiserte at Kirken derfor må ta del i brobygging og dialog, for på denne måten å sørge for at dets stemme blir hørt og samtidig bidrar til å gjenopprette åpenheten for en transcendent virkelighet.

- Jeg tror at Europas oppgave i den nåværende situasjonen vil være å finne en vei til denne dialogen, til å integrere tro, fornuft og modernitet i en enhetlig antropologisk visjon av den konkrete menneskelige person, og videreformidle denne visjonen for menneskehetens fremtid, sa Benedikt XVI.

Pope visits Portugal as a pilgrim to the Virgin of Fatima (VIS)

Sex abuse crisis 'terrifying,' pope says (John Allen/NCR)

Pope on secularism: Seek dialogue, but be ready for martyrdom (John Allen/NCR)

Pope to begin Portugal visit with open-air mass (AFP)

NCR, CNS, AFP, VIS; Andreas Dingstad (11. mai 2010)

av Webmaster publisert 11.05.2010, sist endret 17.06.2017 - 19:55