"Vi trenger prester og misjonærer i 3D"

Kardinal Ivan Dias, prefekt for Propaganda Fide (Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering), talte mandag til generalforsamlingen i Det Pavelige Misjonsforbundet. Her snakket inderen om presters identitet og de kvaliteter enhver prest og misjonær bør etterstrebe.

Kardinalen oppfordret alle prester og misjonærer til å tenke i 3D:

- Alle prester - på sin dannelsesreise og i sin tjeneste - burde verne om disse tre dimensjonene: Doktrine, Disiplin, Devosjon. Å verne om Doktrinen betyr å være trofast mot Guds ord, Kirkens magisterium og å følge Den hellige far. Den andre, Disiplinen, er meget viktig i disse tider og burde bli tatt mer hensyn til. Dette innebærer sinnets og kroppens disiplin - et tegn og frukt av en menneskelig og åndelig modenhet. Dette inkluderer dannelse i kyskhet og riktige relasjoner med det motsatte kjønn, klokskap i behandlingen av uenighet og konflikter i relasjoner og i trosfellesskapet, forvaltningen av fritid og bruken av nye teknologier. Når det gjelder Devosjon så ønsker jeg å understreke at en prest, i alle sine små dagligdagse gjøremål, må huske at han er en mann av Gud. Han må gi forrang til ånden, og huske at han er i verden, men ikke av verden, sa prefekten for Propaganda Fide.

Ivan Dias trakk frem kardinal John Henry Newman - som blir saligkåret av pave Benedikt den 19. september i år - som et eksempel på å leve "de tre D'er" til fulle.

Cardinal Ivan Dias: "We need priests and missionaries in 3D" (Fides)

FIDES - International Fides Service; Andreas Dingstad (18. mai 2010)

av Webmaster publisert 19.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59