Dom Albert Maczka ny generalvikar for Trondheim stift og sogneprest for St. Olav menighet

 

Albert Tomasz Maczka (foto: Mats Tande)
Dom Albert Maczka

Apostolisk administrator av Trondheim stift, biskop Bernt Eidsvig, har den 18. mai 2010 utnevnt Dom Albert Maczka Can.Reg. til generalvikar for Trondheim stift og sogneprest i St. Olav menighet, Trondheim. Utnevnelsen gjelder fra 15. august 2010 og for en periode på fem år.

Dom Albert Maczka, som vil bo i bispegården i Sverresgate 1, overtar som generalvikar etter p. Marcelin Rediu, som vil fungere som sidestilt generalvikar inntil første søndag i advent dette år.

Som sogneprest av St. Olav menighet i Trondheim, vil Dom Albert få et særlig ansvar for prosjektering og bygging av ny St. Olav domkirke. Dom Albert overtar ansvaret for domkirkemenigheten etter p. Dominic Nguyen Van Thanh, som har tjenestegjort som sogneadministrator siden januar 2006.

Dom Albert ankom Norge fra Stift Klosterneuburg før jul 2007, hvor han siden har tjenestegjort som kapellan i St. Paul menighet i Bergen - med særlig ansvar for polsk sjelesorg i det vidstrakte sognet. Han er født i Kielce i Polen i 1967, ble presteviet i 1992 og har ved siden av å arbeide som kapellan også studert filosofi. Han trådte inn i Stift Klosterneuburg i 2005 og avla de første løfter i 2006 og de evige i august 2009.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. mai 2010)

av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 30.01.2012 - 14:38