Prosesjon til ære for Den hellige Maria, Guds Mor, 14. august

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82): Jomfruens opptakelse (ca 1675), Eremitasjen i St. Petersburg, Russland

St. Olav og St. Hallvard menigheter i Oslo arrangerer prosesjon på høytidsdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen (Assumptio B. Mariae Virginis) lørdag 14. august.

Prosesjonen starter kl. 16.00 fra St. Hallvard kirke og avsluttes med høytidelig messe i St. Olav domkirke kl 18.00.

Vi oppfordrer alle til å sette av dagen og være med i prosesjonen gjennom Oslos gater med faner, blomster, sang og bønn - med Den hellige Maria Guds Mor som leder oss i prosesjonen.

Mer informasjon følger.

Vennlig hilsen St. Olav og St. Hallvard menighet ved

p. Arne Marco Kirsebom (22 98 21 65)

p. Sigurd Markussen (23 30 32 00)

Mariana Cosenza (992 24 299)

May-Lisbeth Myrhaug (951 33 480)

Sara Strazynski (984 69 544)

Erling Westenvik (944 22 542)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. mai 2010)

av Webmaster publisert 04.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59