Utnevnelser/presteforflytninger i Oslo katolske bispedømme

p. Irek p. Phu p. Gaspar msgr. Skolik

Efter å ha hørt Konsultorkollegiet, har jeg besluttet å løse pastor Ireneusz Zielinski fra sine forpliktelser som sogneadministrator i St. Frans' kirke/Larvik med virkning fra den 15. august 2010. Pastor Zielinski stilles til disposisjon for Generalvikaren.

Fra samme dato utnevnes monsignore Lucjan Skolik til sogneadministrator i St. Frans/Larvik og pastor Nguyen Thanh Phu til kapellan.

F.o.m. den 15. august 2010 løses pater Gaspar de Roja Sigaya OP fra sine forpliktelser som rektor for St. Olav Domkirke, og utnevnes fra samme dato til kapellan i halv stilling ved St. Hallvard kirke i Oslo.

+Bernt Eidsvig

Oslo, den 28. mai 2010

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. juni 2010)

av Webmaster publisert 01.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59